Statsrådene har forsømt jobben mot arbeidsmiljøkriminalitet i mange år | Per-Kristian Foss

Myndighetenes bekjempelse av arbeidsmiljøkriminalitet og sosial dumping er for svak og lite avskrekkende, skriver riksrevisor Per-Kristian Foss. Her er statsminister Erna Solberg på en nylig kontroll i Tønsberg med politiet, arbeidstilsynet, nav og skatteetaten.

Hvorfor går det så sent å få gjort noe med sosial dumping?

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Riksrevisjonen har i to undersøkelser i 2016 tatt opp at myndighetenes bekjempelse av arbeidsmiljøkriminalitet og sosial dumping er for svak og lite avskrekkende. Alle involverte og de ansvarlige statsrådene har sagt seg enig i at Arbeidstilsynet, politiet, skatteetaten og NAV må styrke og koordinere innsatsen bedre for å kunne bekjempe et økende omfang av kriminalitet og useriøsitet i arbeidslivet.

Vi har pekt på at det har virket lite konkret hva de ville gjøre. Det vil vi komme tilbake til når vi ser på dette igjen om et par år. Arbeidstilsynets direktør Trude Vollheim har delvis sagt seg enig i innlegget til forfatter og journalist Einar Haakaas om at Arbeidstilsynet ikke er godt nok rustet i bekjempelsen av kriminelle.

For lite bruk av reaksjoner

Med bakgrunn i våre to undersøkelser fra 2016 av arbeidsmiljøkriminalitet og sosial dumping kan vi konstatere at hverken Arbeidstilsynets kontroller, politiets oppfølging eller samarbeidet mellom disse to etatene, samt skatteetaten og NAV, har vært god nok.

Det har vært for enkle tilsyn, ikke god nok oppfølging av vedtak om stans, lite bruk av anmeldelse og andre avskrekkende reaksjoner, og politiets etterforskning tar for lang tid. Reaksjonsmulighetene må utnyttes bedre.

Arbeidstilsynet mangler kompetanse

Milde reaksjoner og lite eller manglende oppfølging svekker den avskrekkende effekten og respekten for både Arbeidstilsynet og de øvrige myndighetene. Arbeidstilsynets inspektører etterspør ifølge våre spørreundersøkelser mer nødvendig og oppdatert kompetanse innen sosial dumping og arbeidsmiljøkriminalitet. Dette har arbeids- og sosialministeren til vår forundring sagt seg uenig i.

Riksrevisjonen har påvist at Arbeidstilsynet nå mangler en del kompetanse til å kunne møte de nye utfordringene i arbeidslivet.

Kriminelle utkonkurrerer lovlige

Vi har med bakgrunn i våre undersøkelser altså konstatert at myndighetene har store utfordringer med kontroll og reaksjoner mot stadig grovere og økende omfang av kriminelle forhold som følge av et grenseløst arbeidsliv med utvidelsen av EU og Schengen-samarbeidet.

Vi risikerer å få en dårligere standard for arbeidsmiljø der kriminelle aktører også kan utkonkurrere lovlig drevne virksomheter. Offentlige virksomheter forhindrer selv ikke sosial dumping godt nok ved egne anskaffelser.

Systematisk svikt

Vi opplever at det er vanskelig for etatene å få til et godt samarbeid. Det er statsrådenes ansvar å sørge for at samarbeidet blir bedre. Her har det vært forsømmelser gjennom mange år.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har i sin behandling av våre to undersøkelser i 2016 gjentatt at det kreves kraftigere innsats, tydeligere regelverk og et betydelig bredere spekter av virkemidler mot arbeidsmiljøkriminalitet. Komiteen har konstatert at Riksrevisjonens funn tilsier at det er en systematisk svikt en står overfor.

Interessert i å lese mer? Her er et forslag:

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.