Nødnettet: Norges største IT-skandale

Det digitale nødnettet skal være på plass i hele landet i 2015. Her en av de håndholdte nødnett-radioene, som bruker Tetra-teknologien.

Før nødnettet til 6 milliarder er ferdig utbygd, varsles det at systemet allerede er utdatert.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Dette uttaler ledelsen for Nødnettet i 2015:

«I Norge har vi dratt teknologien til nødnettet så langt som det er mulig. Så må vi se om vi kan supplere med mer data. Nødnettet er utmerket til det er laget til, nemlig tale.»

Dette står i sterk kontrast til det Stortinget ble lovet, og som var grunnlaget for beslutningen.

Skal være mindre sårbart

St. melding nr. 17 2001–2002 var selve grunnlaget for beslutningen om bygging av nødnett i Norge.

Per Morten Hoff.

Her går det frem at nødnettet skal være langt mindre sårbart enn teknologien som benyttes av kommersielle mobilnett. «Beredskapsapparatet og nødetatenes virksomhet kan ikke basere seg på kommunikasjonssystemer som har en uakseptabel høy sannsynlighet for å svikte nettopp i de situasjoner hvor sambandsbehovet er størst. Nødetatene baserer seg i dag i stor utstrekning på bruk av mobiltelefoner for å supplere sambandssystemene. Dette er meget betenkelig.»

Videre skrev man i meldingen: «TETRA-standarden støtter dataoverføring. Journaler og andre opplysninger kan overføres i form av tekst og bilder.»

I St.prp. nr. 30 2006-2007: «Dataoverføring gir mulighet for innføring av applikasjoner som kart, posisjonsdata, trådløs rapportering, databasetilgang og billedoverføring.»

I St.prp. nr. 67 2008–2009 står det treffende: «Det er viktig at det etableres et nødnett som gir samfunnet, etatene og publikum den nødvendige tryggheten for at etatene kan løse sine oppgaver på en tilfredsstillende måte.»

Mens datakapasiteten i de kommersielle mobilnettene har økt dramatisk, har datahastigheten i Tetra stått stille, og er derfor allerede utdatert.

Kostbar walkietalkie

Svært mye ble lovet og svært lite er levert, og etatene har ikke kunnet løse sine utfordringer.

Som et svar på dette uttaler Direktoratet for nødkommunikasjon 17.4.15: «Det er i alle fall en skikkelig god walkietalkie som kan sette opp en gruppesamtale over det ganske land.»

En walkietalkie til 6 milliarder må sies å være kostbart, særlig når vi ikke har fått det som skulle gi oss mer effektivitet i blålysetatene.

At man nå vil åpne for datatrafikk via de kommersielle mobilnettene, er positivt. Men det som ikke er positivt, er at man har sløst bort milliarder av kroner, før man innser sine feilgrep.

Måtte printe ut bilde på politistasjonen

Danmark har nylig evaluert sin innsats etter terrorangrepet 15. februar.

Hard kritikk rammet politiets nødnett fordi de ikke hadde datakapasitet til å motta bilder av terroristen. Hver enkelt patrulje måtte kjøre inn til politistasjonen for å få printet ut et bilde. Her tapte man verdifull tid.

Vi har samme system i Norge – også kaldt fremtidens nødkommunikasjon. Norges største IT-skandale er et faktum.