Debatt

Norges skinndebatt om Palestina

En norsk anerkjennelse av Palestina vil trolig hverken styrke eller svekke mulighetene for at fredsprosessen gjenopptas.

Hvis Norge vil spille en rolle i konfliktløsningsprosessen, er det mye her som kan gjøres. Det første steget må være å diskutere sakens kjerne i stedet for å knive om symbolpolitikk. Dette handler ikke om å være for eller imot forhandlinger, men om å finne et forhandlingspremiss som tar begge parters behov på alvor, skriver artikkelforfatteren. Bildet er fra juli i år, da Palestina-komiteen arrangerte en markering foran Stortinget. Foto: Vegard Wivestad Grøtt

  • Anja Sletteland
    Anja Sletteland
    førstelektor i retorikk ved Universitetet i Oslo

Forrige uke kom debatten om hvorvidt Norge bør anerkjenne Palestina som stat opp igjen, etter at Sveriges regjering og det britiske parlamentet tidligere i måneden vedtok det samme.

Les hele saken med abonnement