Debatt

Tause typer må tørre å tale | Turid E. Solvang

  • Turid E. Solvang
    Stifter/CEO, FutureBoards AS
Å snakke om sine verdier, holdninger og forhold knyttet til makten de besitter, er tross alt ikke det som tikker inn bonusen for lederen, skriver artikkelforfatteren.

Vi trenger ledere som har forstått at de er satt til å forvalte verdier på vegne av oss alle. Og vi vil vite hva de mener om det.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.
Å snakke om sine verdier, holdninger og forhold knyttet til makten de besitter, er tross alt ikke det som tikker inn bonusen for lederen, skriver artikkelforfatteren.
Turid E. Solvang

Kommentator Veslemøy Østrem (Aftenposten 26. juli) etterlyser norske næringslivsledere med evne og vilje til deltagelse i den offentlige debatten om sin egen maktposisjon og selskapets rolle i samfunnet.

  • Les også Knut Olav Åmås´ kommentar om næringslivsledernes taushet, og om Norges anonmye overklasse.

Dette er i tråd med globale trender, og presset kommer fra flere hold. Larry Fink, CEO i BlackRock, verdens største kapitalforvalter (ca. seks ganger Oljefondet), skriver årlige brev til ledelsen i selskapene de har investert i og ber om at selskapene ikke bare leverer økonomiske resultater, men også viser hvordan de bidrar til samfunnet. Dette er også Oljefondet, BlackRocks største eier, enig i.

Verdiskapning for aksjonærene viktigst?

Nylig lanserte UK Financial Reporting Council revidert anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Anbefalingen understreker viktigheten av selskapets relasjon med alle interessentgrupper og ansvaret for langsiktig verdiskaping.

Nytt forslag fra Norsk Utvalg for Eierstyring og Selskapsledelse ser dessverre ut til å gå motstrøms ved å understreke at selskapets viktigste oppgave er å skape verdier for aksjonærene.

Da er det kanskje ikke så underlig om norske styreledere og næringslivsledere ikke ønsker å snakke om sine verdier, holdninger og forhold til makten de besitter? Det er tross alt ikke det som får styret gjenvalgt eller som tikker inn bonusen for lederen.

Derfor må vi også snakke om aksjonærstruktur. Staten eier mer enn 30 % av verdiene på Oslo Børs samt en rekke heleide selskaper og er en viktig premissgiver for valg av styremedlemmer.

Ledernes ekkokamre

Seniorrådgiver Simen Johannessen i Gambit H+K hevder (Aftenposten 28. juli) at mediene kan skylde seg selv for at næringslivstoppene skygger unna den offentlige debatten og foretrekker mindre fora som møter og konferanser. Mulig det, men det holder dessverre ikke at topplederne møtes på NHO-konferansen, Norges Bank-middagen og i andre ekkokamre.

Norge og norsk næringsliv trenger ledere som har forstått at de er satt til å forvalte verdier på vegne av oss alle. Og vi vil vite hva de mener om det. Som en av våre mest erfarne styremedlemmer, Åse A. Michelet, har sagt det: «Det hjelper ikke å være kompetent, hvis man ikke tør å si noe».

Les mer om

  1. Næringsliv
  2. Debatt
  3. Ledelse