Debatt

Radikale islamister fisker i rørt vann | Knut Andreas Lid

  • Knut Andreas Lid
    Fungerende generalsekretær i Caritas
Fravær av tiltak som kan forbedre situasjonen, gjør at krigsherrer og terrorister er de eneste som kan tilby folk arbeid til en lønn som kan holde familiene i live, skriver innleggsforfatteren. Illustrasjonsbildet av dagarbeideren på en av Malis sukkerplantasjer ble tatt i 2012.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.
Fravær av tiltak som kan forbedre situasjonen, gjør at krigsherrer og terrorister er de eneste som kan tilby folk arbeid til en lønn som kan holde familiene i live, skriver innleggsforfatteren. Illustrasjonsbildet av dagarbeideren på en av Malis sukkerplantasjer ble tatt i 2012.
Knut Andreas Lid

Satsing på klimatilpasset landbruk kan forebygge sult og hindre desperate bønder og landarbeidere i å la seg rekruttere til terrorvirksomhet for at familien skal overleve.

Siden 2012 har Mali og Niger i Sahel-regionen opplevd en fundamental forverring av sikkerhetssituasjonen.

En sterkt medvirkende årsak var Gaddafi-regimets fall i Libya; en regimeendring også Norge bidro til. Kaos og fattigdom fulgte. Myndighetene og FN-styrkene taper nå stadig mer terreng. Militær makt alene har ikke klart å forhindre at terrorgruppene raskt ekspanderer og utvider sin virksomhet.

Bånd til IS

Radikale religiøse grupper med bånd til IS bekjempes av FN-styrker, USA og Frankrike. Kidnappinger, terrorangrep og regulære kamper forekommer nærmest ukentlig. Dette kommer på toppen av store utfordringer når det gjelder fattigdom, sult, og politisk representasjon.

Situasjonen krever at landenes allierte arbeider bredest mulig sammen med disse landene, samtidig som man innser at løsningene må komme lokalt.

Kronisk sultkatastrofe

Nylig besøkte jeg Mali og Niger og fikk oppleve noe av det som utgjør både utfordringer og muligheter.

42 varmegrader kunne med nok vanntilførsel gitt store avlinger. Men når vannet ikke er tilgjengelig, tørkes jorden ut. Jeg møtte hardtarbeidende bønder i små landsbyer som i beste fall har nok mat til å fø sin familie i ni av årets tolv måneder.

Desperasjon gjør terrorgrupper attraktive

De lever i en repetitiv og kronisk sultkatastrofe som rammer barna brutalt. Mangel på mat og arbeid gjør terrorgruppene og kriminelle grupper attraktive. Desperasjon gir godt jordsmonn for rekruttering. Vi har redskapene til å forhindre disse årlige sultkatastrofene, men prioriteringene er dessverre andre.

Det finnes billige og enkle mekanismer som kan forbedre situasjonen. Opplæring i jordbruksteknikker tilpasset klimaendringene har stor effekt. Koblet med mekanisering og teknologioverføring styrker dette produksjonsevnen og bøndenes evne til å koordinere innkjøp og salg.

Fravær av slike tiltak gjør at krigsherrer og terrorister er de eneste som kan tilby folk arbeid til en lønn som kan holde familiene i live.

Løsninger

Samtidig er det nødvendig å få på plass en situasjon hvor sikkerheten igjen kan garanteres for befolkningen i Niger og Mali.

Det internasjonale samfunnet kan medvirke hele veien, men til syvende og sist er det malierne og nigererne selv som må komme til, leve med og eie løsningene.

Godt styresett, støtte til sivilt samfunn, forbedrede jordbruksteknikker som nevnt over, utdanningsprosjekter og interreligiøs dialog; alle slike initiativer kan være med å bygge opp et samfunn hvor vanlige mennesker kan delta i dialog, debatt og demokratiske prosesser til beste for seg og sine.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Niger
  2. Mali
  3. Terror
  4. Debatt