Debatt

Nav stenger døren for de mest sårbare i samfunnet | Anna-Sofie Ekendahl-Dreyer

 • Anna-Sofie Ekendahl-Dreyer
  Daglig leder ved Caritas Ressurssenter
De som ikke vet hvordan bank-id fungerer , eller hvordan man navigerer i en nettleser, eller ikke er vant til å bruke tastatur, risikerer å bli ekskluderte fra trygdeytelser, skriver artikkelforfatteren.

I stedet for å gi brukerne viktige opplysninger, stenger Nav døren og henviser til nettsiden sin.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.
De som ikke vet hvordan bank-id fungerer , eller hvordan man navigerer i en nettleser, eller ikke er vant til å bruke tastatur, risikerer å bli ekskluderte fra trygdeytelser, skriver artikkelforfatteren.

Nav har digitalisert sine tjenester, men informasjon om hvordan man kan søke trygdeytelser er bare digitalt tilgjengelig for dem som kan norsk, engelsk eller samisk. Slik risikerer Norge at sårbare grupper som flyktninger og andre innvandrere ikke får tilgang til sine rettigheter.

Kun sosial- og boligsøknader

Navs nettsider kan man lese at Navs hovedmål inkluderer å gi korrekte tjenester og stønader til rett tid, gi god service tilpasset brukernes forutsetninger og behov og være en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning.

Bør vi ikke forvente at et kontor som forvalter om lag en tredjedel av statsbudsjettet, klarer å leve opp til sine egne målsetninger?

Ved Oslos Nav-kontorer møtes nå brukerne av en plakat med beskjed om at du der bare kan levere inn sosial- og boligsøknader til Nav Kommune. Alle søknader til Nav Stat, som for eksempel søknader om dagpenger, kontantstøtte eller barnetrygd, skal sendes elektronisk eller pr. post.

 • Les også kronikken av fastlege og professor i soialmedisin:
Les også

Nav må møte mennesker | Steinar Westin

Veiledning kun på nett

Den veiledningen vi kjenner fra tidligere, skal avvikles. Å komme til et Nav-kontor for å spørre om hjelp blir ikke lett fremover til tross for at Nav etter forvaltningsloven §11 har veiledningsplikt.

Veiledningsplikten gjelder overfor alle. Men istedenfor å gi brukerne viktige og relevante opplysninger, stenger Nav døren og henviser til nettsiden. Denne praksisen er direkte diskriminerende mot alle de som ikke i tilstrekkelig grad mestrer norsk, engelsk eller samisk som er de eneste tre språkalternativene på nav.no.

De stenges ute

 • Flyktninger, arbeidsinnvandrere og familiegjenforente som snakker arabisk, somali, polsk eller spansk må dessverre først mestre norsk eller engelsk på relativt høyt nivå før de kan bli sykmeldte, arbeidsledige eller gravide.
 • De må også opparbeide seg digital kompetanse, for det å snakke godt norsk er ikke nok.
 • De som ikke vet hvordan bank-id fungerer eller hvordan man navigerer i en nettleser eller ikke er vant til å bruke tastatur, risikerer også å bli ekskluderte fra trygdeytelser.

Digitalisering av Nav-systemet er i seg selv ikke noe negativt. Men uten veiledningsmuligheter, innebærer dette at noen av dem som trenger hjelpen aller mest stenges ute og mister tilgang til sine rettigheter.

Frivillige hjelpere

Heldigvis er det i Oslo en gjeng frivillige ved Caritas Ressurssenter som hjelper innvandrere i sårbare situasjoner å navigere i Nav-jungelen – som sørger for at de får mulighet til å søke på ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte.

De frivillige gjør en fantastisk innsats, men deres arbeid bør ikke være en erstatning for Navs tjenester, kun et supplement.

Les mer om

 1. Arbeidsliv
 2. Nav
 3. Rettigheter
 4. Debatt