Redd Y-blokka! | Siri Hoem

Skal terroristens udåd føre til tap av umistelige kulturverdier, svimlende pengebruk, store klimagassutslipp og brutale volumer i hjertet av Oslo? Regjeringens planer er resultat av kulturfattige beslutningstagere i en rik nasjon, skriver Siri Hoem i Fortidsminneforeningen.

Regjeringen er i ferd med å begå tidenes tabbe ved å rive Y-blokka og bygge et gigantisk prestisjeprosjekt som knapt noen vil ha. Venstre kan bli redningen.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Venstre har i flere år kritisert rammene for nytt regjeringskvartal. Ola Elvestuen har holdt appeller og manet til omkamp. I valgkampen sa han at et borgerlig flertall med Venstre vil snu rivingen av Y-blokka:

«Jeg har gått til valg på å få et regjeringskvartal som er bedre tilpasset resten av byen, og også på å beholde Y-blokka.» (Byggeindustrien 27. september )
«Dette vil vi ta i forhandlinger rett etter valget.» (Byggfakta 8. september)

Elvestuen skisserte løsningen i septemberutgaven av Minerva:

«Hvis vi tar i bruk begge sider av Akersgata og Utenriksdepartementet blir i Drammensveien, er det mulig å få ned høyden på byggene og fortsatt bruke Y-blokka. (…) Y-blokka er både en arkitekturperle og et kulturminne, det er et internasjonalt, verneverdig bygg. Om staheten i departementet hindrer at den blir bevart, ville det være en katastrofe.»

Nettopp!
Under høring av reguleringsforslaget i Oslo bystyre 26. oktober i fjor ba Venstres Espen Ophaug om at arkitektkonkurransen ble avholdt før beslutningen om riving av Y-blokka ble tatt. Slik ble det ikke – Regjeringen har konsekvent nektet å vurdere løsninger med Y-blokka.

Staheten er provoserende, både i et faglig og demokratisk perspektiv.

Kulturminnevernet er glemt

Planene for regjeringskvartalet har alvorlige og oppsiktsvekkende svakheter. Tross manglende innsyn må vi anta at sikkerhetsutredningen har et snevert bilbombefokus. Samlokalisering med perimetersikring fører til at R5 (48.000 m²) på motsatt side av Akersgata faller ut, likeså UD (39 000 m²). Man trenger ikke være rakettforsker for å innse at en slik konsentrasjon gjør Regjeringen utsatt for alle typer luftangrep. Og brann i høyhus er skrekken.
Forslaget har uheldige byplanmessige konsekvenser – kommunen er kritisk. Kulturminnevernet er satt til side, tross massive protester.
Fredningen droppes, hovedverket til arkitekt Viksjø blir maltraktert:

Y-blokka rives, Picassos verk løsrives fra bygningen og Høyblokka påbygges til det ugjenkjennelige. Utenlandske fagfolk undrer seg over Norges manglende respekt for kulturarven.

Hvorfor?

Knut Arild Hareide (KrF) sa i Dagsrevyen at regjeringskvartalet bør bygges i tre og skal være klimavennlig. Men massivtre hjelper lite så lenge de river Y-blokka og flytter fra brukbare bygninger.

Trenger andre premisser

Klimaregnskapet til Statsbygg er som kjent en bløff, der riving og byggeprosess er utelatt. Hvis Regjeringen vil heve seg over grønnvasking og symbolpolitikk, må premissene endres.

Skal terroristens udåd føre til tap av umistelige kulturverdier, svimlende pengebruk, store klimagassutslipp og brutale volumer i hjertet av Oslo?

Regjeringens planer er resultat av kulturfattige beslutningstagere i en rik nasjon.
Venstre kan ikke redde regjeringskvartalet alene. Men vi forventer at Venstre løfter saken inn i regjeringsforhandlingene og at kritiske stemmer heves i de andre partiene, i departementene og byråkratiet. Ta omkampen før det er for sent!