Debatt

En gyllen mulighet til å lære å avsløre | Leonard Seabrooke. Duncan Wigan

 • Leonard Seabrooke
 • Duncan Wigan

Christine Lagarde og Det Internasjonale pengefondet (IMF) har sammen med Verdensbanken og OECD en viktig jobb å gjøre denne våren, etter avsløringene om skatteparadisene. MIKE THEILER

Bør verdensbanken slutte å støtte land og bedrifter som undergraver skatt?

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Panama-dokumentene har skapt furore, men har også satt fart i den politiske debatten rundt internasjonal skattereform. Lekkasjen av 11,5 millioner dokumenter fra Mossack Fonseca har blottstilt en rekke politikere og deres familier samt en drøss med kjendiser.

Leonard Seabrooke er professor ved Copenhagen Business School og seniorforsker ved NUPI. Han er med å lede skatteforskningsnettverket SkattJakt. Bjarke MacCarthy

Duncan Wigan er førsteamanuensis i internasjonal ved Copenhagen Business School og seniorforsker ved NUPI. Bjarke MacCarthy

At medlemmer av den politiske eliten gjemmer bort formuene sine i skatteparadiser er gammelt nytt. Slike historier dukker opp med jevne mellomrom etter en lekkasje, og både Luxembourg, Singapore og Sveits har vært gjenstand for slike den senere tid. Panama-dokumentene skiller seg ut på grunn av antallet dokumenter det er snakk om og antallet politikere som har kommet i søkelyset.

Panama-dokumentene har avslørt enkeltpersoners lyssky aktiviteter, noe som vil føre til krav om at personskattregelverket forbedres. Enda viktigere er det imidlertid at lekkasjen vil sette bedrifters skatteunndragelsesmetoder høyt på den politiske dagsorden.

Gyllen mulighet

Europakommisjonen har nå tatt politiske grep for å øke åpenheten rundt beskatning, og har bedt større selskaper om å gjøre sine europeiske skatteanliggender lettere tilgjengelig. Dette er et halvhjertet tiltak med forbedringspotensial, men det bærer i det minste bud om reform.

De internasjonale økonomiske organisasjonene bør presse på for å få innført land-for-land-rapportering, et sentralt moment i OECD sitt program for modernisering av internasjonale beskatningsregler, BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Nå har de, sammen med EU, en gyllen mulighet til å slå hardere ned på både internprising i bedrifter og skatteunndragelse og -unngåelse utført av privatpersoner.

Denne uken

Både Det internasjonale pengefondet (IMF) og Verdensbanken avholder sine vårmøter denne uken. Disse to organisasjonene har nå muligheten til å smi mens jernet er varmt, og skatteunndragelse og -unngåelse er i fokus. IMF sin oppgave er å bygge stabile systemer for skatteinntekter, mens Verdensbankens oppgave er å oppfordre til robust bedriftspraksis. Skatteunndragelse og -unngåelse undergraver begge deler.

Reell skade

Nylig indikerte en rapport fra Oxfam at de fleste mottakerne av IMF-midler sør for Sahara benytter seg av skatteparadiser. Når dette fører til at jurisdiksjonen der bedriften opererer taper skatteinntekter, påføres de reell skade. Det bør stilles spørsmålstegn ved om Verdensbanken skal gi støtte til bedrifter som undergraver skatteinngangen (og velferden) i landet de er basert i.

Et sentralt problem er mangelen på byråkratisk og teknisk kompetanse på grenseoverskridende beskatningsutfordringer.

Vi er nødt til å ha fokus på slike problemstillinger for at den globale skattereformen skal kunne videreføres. Det bør også fokuseres på de praktiske sidene av en slik reform. Et sentralt problem er mangelen på byråkratisk og teknisk kompetanse på grenseoverskridende beskatningsutfordringer, selv i høyt utviklede OECD-land.

OECD

Det er mulig å utforme internasjonale incentiver for å få fortgang i myndighetenes arbeid både med å avdekke potensielt ulovlige kapitalstrømmer, og med å finne ut av hvordan man best utnytter det stadig mer effektive systemet for automatisk informasjonsutveksling. IMF har en langsiktig interesse i å tilby sine medlemsland teknisk bistand i skattespørsmål.

Slik bistand kan trappes opp gjennom koordinert innsats med OECD. Det globale OECD-forumet er i ferd med å bli ledende i kampen mot skatteunndragelse og -unngåelse utført av både bedrifter og privatpersoner. Lekkasjene fra blant andre Panama og Luxembourg har fått snøballen til å rulle når det gjelder skattereform.

Les mer om

 1. Panama Papers
 2. Debatt

Panama Papers

 1. VERDEN

  Tidligere statsminister dømt til syv års fengsel

 2. ØKONOMI

  Tre arrestasjoner etter Panama Papers

 3. VERDEN

  Pakistans eksstatsminister fikk 10 års fengsel etter Panama-papers-avsløringer

 4. VERDEN

  Over 50.000 milliarder kroner kan være gjemt i britenes skatteparadiser. Nå står hemmeligholdet for fall.

 5. ØKONOMI

  Legger ned advokatfirma som sto i sentrum av Panama Papers

 6. ØKONOMI

  DNB Luxembourg bøtelagt etter Panama Papers