Debatt

Er det umulig med en saklig abortdebatt? | Kjell Magne Bondevik

  • Kjell Magne Bondevik
    Kjell Magne Bondevik
    tidligere statsminister og utenriksminister (KrF)
Jeg hadde håpet at det var mulig med en mer respektfull og lavmælt samtale om disse vanskelige spørsmål, skriver tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik.

Jeg er skuffet over hvordan mange argumenterer og demonstrerer mot enhver endring av paragrafen.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

De siste dagers debatter og demonstrasjoner i abortsaken har vært full av misvisende og usaklige argumenter og slagord. Er det ikke mulig å føre en saklig debatt om slike spørsmål?

Les også

Trine Eilertsen: Abortdebatten som kræsjlandet

Skulle gjerne sett bedre paragraf

Jeg er blant dem som synes det var uheldig at spørsmålet om endring av paragraf 2c i abortloven ble spilt inn så sterkt i debatten forut for og under KrFs ekstraordinære landsmøte, fordi denne saken er svært komplisert.

Det erfarte vi også da vi drøftet saken i den samarbeidsregjeringen jeg ledet. Det var ikke lett å finne en etisk og juridisk erstatning for dagens paragraf 2c. Dette, sammen med at vi fant ut at det ikke ville bli flertall for en endring i Stortinget, gjorde at vi la saken bort. Men jeg skulle gjerne ha sett at vi fant en bedre paragraf.

Når først debatten nå har tatt av, er jeg skuffet over hvordan mange argumenterer og demonstrerer mot enhver endring av paragrafen (reportasje i Aftenposten 18. november). Det snakkes om kamp mot å frata kvinnen selvbestemmelsesrett i abortspørsmålet. Men har man ikke fått med seg at selvbestemmelsen opphører ved 12. uke, og at alle saker etter paragraf 2c (fare for alvorlig sykdom) behandles av nemnd? Eller drives det bevisst desinformasjon?

Les også

Undersøkelse: Flertall i KrF mener abortsaken var viktig for veivalget

Ikke kun «egen kropp»

I abortsaken generelt har jeg forståelse for argumentet om at kvinnen selv er den som best kan treffe avgjørelsen, og at hun i mange tilfeller kan være den beste beskytter av fosterets liv.

Men det er skuffende at vi ikke har kommet lenger i debatten enn at mange fortsatt slagordmessig snakker om at kvinnen skal bestemme over «egen kropp». Er det ikke vilje til å erkjenne at det også er snakk om et annet, spirende menneskeliv som er under utvikling? Ja, til og med i debatten om paragraf 2c, altså i tilfeller etter 12. svangerskapsuke, blir dette slagordet brukt.

Jeg hadde håpet at det var mulig med en mer respektfull og lavmælt samtale om disse vanskelige spørsmål. Kanskje det kan bli en anledning senere uten at for mange går i «skyttergravene».

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Abort
  2. Senabort
  3. Kjell Magne Bondevik