Mer penger i potten gir ikke flere fastleger eller økt rekruttering | Bent Høie

  • Bent Høie
På sikt vil det komme endringer som gjør det mulig for fastleger å kutte listene sine, skriver Bent Høie.

Helseministeren svarer på fastlegekritikken.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Aftenpostens Helene Skjeggestad skriver at jeg gambler med det fineste i helsetjenesten. Hun mener jeg la for lite i potten da fastlegene fikk tilbud om 100 millioner kroner på toppen av lønnsveksten andre grupper har fått. Det er for lite til å bøte på en alvorlig situasjon for fastlegene, skriver hun.

Men pengene i denne potten gir ikke flere leger eller økt rekruttering. De gir dagens fastleger høyere inntekt. I beste fall fører det til at enkelte leger i de store byene kutter ned på listene fordi de tjener bedre. Men det løser ikke utfordringene med å rekruttere fastleger utenfor de store byene.

Les også

Hogne Sandvik: Trenger Bent Høie virkelig mer dokumentasjon på at fastlegene er overarbeidet?

Fastlegene skal avlastes

Jeg er enig i at fastlegeordningen er noe av det fineste vi har. Jeg er enig i at fastlegene har for mange oppgaver. Det har jeg tatt tak i. Vi har startet arbeidet med å rekruttere flere leger inn i fastlegeordningen, gjennom tilskudd til rekruttering og tilskudd til utdanningsstillinger.

Vi har startet på evaluering av ordningen, der vi ser på hvilke oppgaver fastlegene må ha og hvilke oppgaver andre kan overta. Vi skal se på hvordan vi kan gjøre ordningen med legevaktarbeid mindre belastende, og vi prøver ut ulike former for teamarbeid som kan avlaste fastlegene.

Les også

Ingeborg Senneset: Fastlegen så meg i øynene og sa at jeg hadde løyet. Hva skjedde?

Handlingsplan våren 2020

På sikt vil det komme endringer som gjør det mulig for fastleger å kutte listene sine. Men vi må rekruttere flere leger før listene kuttes for å unngå at pasienter blir stående uten fastlege. Jeg har reetablert samarbeidet med Legeforeningen og KS, slik at vi nå sammen diskuterer både utfordringer og løsninger.

Evalueringen av fastlegeordningen vil føre til en handlingsplan våren 2020. Skal vi bevare det fineste som finnes i den norske helsetjenesten, må det mer til enn penger i potten.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter