Regjeringen bruker penger som fulle Høyrefolk | Jan Arild Snoen

  • Jan Arild Snoen
    Jan Arild Snoen
9df3d5dd-54b6-ffd8-487d-5392148cb45a.jpg

En blå tråd i min internrevisjon har vært bekymringen over at den blå regjeringen har løst alle problemer med å øke utgiftene.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Jeg har skrevet denne spalten siden oktober 2013, og dette er mitt siste bidrag.

Høyre burde hatt vilje og evne til å stå imot

En blå tråd i min internrevisjon har vært bekymringen over at den blå regjeringen, som burde stå for en ansvarlig økonomisk politikk og en begrensning i statens vekst, har vist seg ute av stand til å prioritere, og løst alle problemer med å øke utgiftene. Eller gitt en skattelettelse som ikke er finansiert.

Svaret i gode tider, som statsbudsjettet for 2014, var å bruke mer penger, fordi vi har råd til det. Svaret i litt dårligere tider, som nå – er å bruke mer penger for å stimulere økonomien. Fremskrittspartiet har lenge vært oljedopet, og i KrF har de aldri møtt en offentlig utgift de ikke liker, men Høyre burde hatt vilje og evne til å stå imot. Det har ikke skjedd.

Økt bruken av oppsparte midler

Ved hver eneste anledning har denne regjeringen økt bruken av oppsparte midler – ved hvert nye budsjett, når budsjettet revideres og som følge av budsjettkompromissene med samarbeidspartiene. For første gang tar vi i år penger ut av oljefondet, og uttaket vil akselerere fremover. Veksten i offentlige utgifter har vært høyere hvert eneste år under denne regjeringen enn i noen av årene i Stoltenberg-regjeringens andre periode.

For denne regjeringen har det å prioritere vært å videreføre Arbeiderparti-regjeringens prioriteringer, pluss å legge til noen egne. Og det spiller ingen rolle om politikken virker eller ikke.

Kulturbudsjettet økte voldsomt under den forrige regjeringen, uten nevneverdig effekt for publikum, men fortsetter å øke under denne regjeringen.

Fremdeles verdens dyreste mat

Verdens høyeste landbruksoverføringer ligger fast, men vris til fordel for de store bøndene, uten at vi som skattebetalere eller forbrukerefår noen bedring. Vi har fremdeles verdens dyreste mat.

Bistanden har beskjeden effekt, men fortsetter å øke, og for å markere en egen prioritering – utdanning – har Regjeringen valgt å gi mye mer penger til bistandsorganisasjoner som like før ble slaktet for ineffektivitet i en ekstern evaluering.

Veksten i pensjonsutgiftenetruer velferdsstatenpå lengre sikt. Hva gjør Regjeringen? De gir ekstraordinære tilleggsbevilgninger til landets rikeste aldersgruppe, og gjør ingenting med urimelig lave særaldersgrenser.

Verdens dyreste sykelønnsordning som gir Vestens høyeste sykefravær forblir en hellig ku.

Andelen som tror på Gud er falt til 37 prosent, men det kunne ikke falle denne regjeringen, avhengig som den er av KrFs nåde, å redusere tilskuddene eller å la de troende finansiere sin egen kirke.

Hadde det ikke vært for massivt opinionspress, hadde Regjeringen med glede brukt mer enn 20 milliarder på en tre ukers OL-fest i Oslo.

Særinteresser slipper unna

Regjeringen gir skattelettelser den ikke finansierer med utgiftskutt, og lar særinteressegrupper slippe unna å delta i spleiselaget, enten det er finnmarkinger, sjøfolk, Unge Høyre-medlemmer (BSU-ordningen) eller boligeiere.

Jeg har fått kritikk for å si at Regjeringen bruker penger som fulle sjøfolk. Jeg beklager dette overfor sjøfolkene. Denne regjeringen bruker penger som fulle Høyrefolk.

Twitter: @jasnoen

Internrevisjonen er en en spalte der høyre— og venstresiden kritiseres av sine egne. Her er noen av artiklene fra Jan Arild Snoens «revisorkollega» - Andreas C. Halse, tidligere leder i Sosialistisk Ungdom, som kritiserer venstresiden.


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Lyst til å skrive ? Les denne først: