Ingen ønsker å bruke mye penger på nytt regjeringskvartal midt i Oslo

  • Nikolai Astrup
Årsaken til at prisen for prosjektet er så høy, er kravene til sikkerhet, skriver Nikolai Astrup.

Men alternativene er dessverre dyrere. Mye dyrere.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I Aftenposten 13. oktober mener kommentator Halvor Hegtun at en ny regjering – kanskje – kan spare fellesskapet for flere milliarder kroner ved å nedskalere planene for nytt regjeringskvartal.

Han spør om det kanskje kan være like sikkert og mye billigere å videreføre bruken av byggene i Kvadraturen eller Utenriksdepartementets lokaler på Victoria terrasse? Kanskje kan man kutte ut to av byggetrinnene?

Koster vesentlig mer

Spørsmålene er allerede vurdert. I forslaget til statsbudsjett som regjeringen la frem 12. oktober, omtales begge alternativene Hegtun ønsker seg.

De faglige vurderingene er at merkostnaden ved å forbli i dagens lokaler og å nøye oss med å realisere første byggetrinn i regjeringskvartalet, er 22–32 milliarder kroner. Da kan prisen for permanente arbeidsplasser for departementene komme opp i over 70 milliarder kroner.

Det er også gjennomført faglige utredninger av ulike andre varianter. De er redegjort for i statsbudsjettet. Felles for dem er de koster vesentlig mer enn dagens plan.

Bør nedskaleres

Samtidig mener også dagens regjering at regjeringskvartalet bør nedskaleres. Først og fremst fordi det er grunn til å tro at departementene kan dimensjoneres for mindre tilstedeværelse.

Potensielt kan det gi betydelige besparelser. Vi har tidligere nedskalert antall ansatte departementene er dimensjonert for, og redusert arealnormen pr. ansatt.

Vi har også kuttet 2,2 milliarder kroner i første byggetrinn. Deler av kuttene må sees i sammenheng med mulighetene for nedskalering av byggetrinn to og tre.

Kravene til sikkerhet

Prisen pr. arbeidsplass er omtrent på linje med å bygge moderne kontorlokaler i Oslo sentrum. Årsaken til at prisen for prosjektet likevel er så høy, er kravene til sikkerhet.

Hegtun har rett i at det gjør det vanskelig å diskutere saken. Samtidig bør det være enighet om at grunnleggende nasjonale funksjoner, som departementsfellesskapet utgjør, må sikres mot etterretning, sabotasje, terror og andre alvorlige hendelser.

Hvis regjeringen skal være permanent i dagens midlertidige lokaler, så stilles det strengere krav til sikkerhet. Det innebærer blant annet at byggene må sikres bedre, at gateløp må stenges, og at vi må ha kontroll på tilgrensende eiendommer. Det koster. Og det koster mer enn å sikre ett enkelt kvartal.

Det riktige langsiktig sett

Jeg tror Hegtun har rett i at det er lettere å være tilhenger av sparing i opposisjon enn når man sitter med ansvar for sikkerheten til mange tusen ansatte. Ikke minst også når man skal sikre grunnleggende nasjonale funksjoner og nasjonale sikkerhetsinteresser for mer enn 150 år fremover.

Som statsråd må man også ta ansvar for saker som ikke bidrar til din personlige popularitet. Fordi det er det riktige i et langsiktig perspektiv.