Debatt

«Medkriger»? Norge er vel heller «medforsvarer».

 • Morten Wetland
  Morten Wetland
  Tidligere FN-ambassadør
M72-raketter lastes opp på et Herculesfly. Dette er støtte som Norge gir til Ukraina.

FN-pakten verner om alle lands rett til å forsvare seg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Folkerettsekspertene Cecilie Hellestveit og Gro Nystuen sier til Aftenposten, hver på sin måte, at Norge blir «medkriger» i krigen mellom Russland og Ukraina ved at vi leverer lette panservernvåpen, M72, til ukrainerne. De sier begge at Norge ikke blir part i krigen, krigførende eller hva det heter. Men at vi ikke lenger er nøytrale.

Det er ikke lett å henge med i dette.

Nei, selvfølgelig er vi ikke nøytrale. Norsk sikkerhetspolitikk har siden andre verdenskrig hatt som et viktig formål at Norge ikke skal bli angrepet av russerne. Ukraina fikk den behandlingen vi i Norge har ønsket ikke skulle skje oss.

Skulle noe slikt skje, ville vi ønske oss all mulig militær og sivil bistand, ikke minst våpenmateriell som vi klarer å bruke.

Fordømmende resolusjon

Så har mediene dekket at FNs generalforsamling 1. mars vedtok en sterkt fordømmende resolusjon mot Russland. 141 av FNs 193 medlemsland stemte for denne. Så den ble vedtatt.

Men den er ikke folkerettslig bindende og inneholder ikke tiltak mot angripere ut over den verbale fordømmelsen og krav om tilbaketrekning med videre.

Noen har sagt at det er et viktig «signal». Det å sende et «signal» betyr i innenrikspolitikken som i utenrikspolitikken som regel at man ikke har tenkt å gjøre noe, eller ikke har midler til å gjøre noe eller begge deler.

Marsresolusjonen inneholder ingen nye rettslige pålegg til Russland. Forbudet mot bruk av makt er nedfelt i selve FN-pakten. Den har Russland brutt.

Det som står igjen etter resolusjonen, er en ganske unison oppslutning i verden om den måten angrepet på Ukraina karakteriseres på. Men det stopper også der.

FN-pakten verner om alle lands rett til å forsvare seg. Derfor er Norge nå heller «medforsvarer» enn «medkriger», hvis vi må bruke noe navn for det som nå skjer.

Hvilken risk

Den siste uken har mange lært seg at rasjonalitet er lite hjelpsomt i analysen av hva som skjer i Moskva.

Men personlig har jeg ikke forestillingskraft nok til å tro at det er noen risk, eventuelt forhøyet risk, som de to ovennevnte folkerettseksperter er inne på, for at Russland angriper Nato-landet Norge på grunn av 2000 M72-våpen og dermed utløser Natos bistand under artikkel 5 i Nato-pakten.

Da har jeg større respekt for Finland og Sverige, som sender våpen uten et Nato-medlemskap i ryggen.

Så dette med «medkriger» har som virkning at de mest bekymrede av oss blir enda mer bekymrede.


 • Følg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les også

 1. Jonathan Littell: Så lenge Putin fortsetter å herske i Russland, kan ingen være trygge. Ingen.

 2. Erika Fatland: Verdens farligste nabo

 3. Ksenia Novikova: Revolusjon er ingen tryllestav

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

 1. Krigen i Ukraina
 2. Ukraina
 3. Russland
 4. FN