Høyre bør lære av Oslo i skolepolitikken

Inga Marte Thorkildsen, byråd for oppvekst og kunnskap (SV), svarer på kritikk fra Mathilde Tybring-Gjedde (H).

Mathilde Tybring-Gjedde (H) har nok en gang snakket ned Oslo-skolen. Hva har skjedd som er så forferdelig?

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Mathilde Tybring-Gjedde (H) har nok en gang vært ute i Aftenposten og snakket ned Oslo-skolen. «Utviklingen i rødgrønne Oslo viser hvor ille det kan gå», hevder hun. Vel, hva har skjedd som er så forferdelig?

Er det at Oslo-skolen har fått 900 flere lærere siden 2015, da vi overtok styringen? Er det at vi har ansatt flere lærere enn det lærernormen krever i de områdene vi vet at elevene har størst behov for oppfølging? Er det at alle førsteklassinger og til sammen 17.500 barn i Oslo endelig har fått gratis aktivitetsskole (AKS), mens AKS tidligere var forbeholdt dem med god råd? Er det at kuttene i skolebudsjettene er snudd til styrkinger, mest der det trengs aller mest?

Eller handler det om de målbare resultatene? La oss da gå gjennom det vi har tilgjengelig.

Bedre karakterer

  • Karaktersnittet på 10. trinn har økt siden 2015 og har aldri ligget høyere.
  • Elevenes grunnskolepoeng ligger nå klart over snittet i landet, etter å ha ligget omtrent likt med de andre før vi overtok.
  • Standpunktkarakterene i videregående har økt i nesten alle fag.
  • Vi har fått en sterk økning av søkere til yrkesfag siden 2015, som har vært en viktig målsetting for oss.
  • Vi ser også en eksplosiv økning i AKS-deltagelsen: Fra å ligge svært lavt på deltagelse blant landets fylker, ligger Oslo nå soleklart på topp.
  • I fjor klatret Oslo-skolen 16 plasser på Kommunenes sentralforbunds kommunebarometer – bare to ganger tidligere i historien har vi ligget høyere.
  • Og aller viktigst: Stadig flere elever gjennomfører videregående skole!

Så Høyre kan lære mye av det vi har gjort i Oslo.

Nasjonale prøver

Men Høyre snakker ikke om disse tallene. De snakker om nasjonale prøver. Så hva viser de? Jo, en liten økning i andel elever på laveste nivå på nasjonale prøver, spesielt på 5. trinn.

Samtidig har det vært en svak nedgang i andelen på laveste nivå på 8. trinn.

Hovedbildet er at Oslo ligger stabilt høyt – og høyere enn alle andre fylker. Vi har høyest snittscore, flest elever på høyeste mestringsnivå og færrest på laveste.

Samtidig har vi endelig fått ned fritaksprosenten, som lå svært høyt under Høyres styre.

Pedagogisk institutt ved Universitetet i Oslo gikk faktisk så langt som å uttrykke bekymring for om fremgangen man så i Oslo den gangen, egentlig var reell! Når fritaksprosenten nå går ned, er det logisk at andelen på laveste mestringsnivå går opp.

Fortsatt store utfordringer

Vi vil likevel aldri lene oss tilbake og bli selvtilfredse. Vi har store utfordringer i Oslo, med uakseptable klasseskiller og helt forskjellige vilkår for læring og utvikling.

SV og det rødgrønne byrådet vil utjevne forskjeller og skape like muligheter, på alle måter som vi kan. Vi er også bekymret for leseferdighetene, spesielt hos gutter. Det er en årsak til at vi i Oslo har valgt norskspråklige ferdigheter som et særskilt innsatsområde.

Etter pandemien har vi en ekstra stor jobb å gjøre, og vi setter inn støtet for bedre psykisk helse, inkludering og faglig oppfølging, med kurs og intensivopplæring. De ansatte fortjener stor skryt for innsatsen, det er bare å applaudere. Nå fortjener de bedre rammer og flere faglærte på jobb.

Vi satser på at en ny regjering kan styrke fellesskapet fremfor å øke den private rikdommen på toppen av samfunnet.