Kort sagt, søndag 7. november

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Veksthuset på Tøyen. Skrantesyke. Ruter-reiser. Her er dagens kortinnlegg!

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Realiser veksthuset på Tøyen nå

Det er viktigere enn noen gang å investere i kunnskap om verdens naturmangfold. Det planlagte veksthuset ved Naturhistorisk museum på Tøyen vil få en nøkkelrolle i formidling av denne kunnskapen.

Veksthuset på Tøyen har vært planlagt siden 2009, og alt er klart for igangsetting. Vi har opplevd bred politisk vilje for å realisere prosjektet. Til museets overraskelse foreslo Solberg-regjeringen å skrinlegge alt i statsbudsjettet for 2022. Vi har ikke fått noen begrunnelse.

Veksthuset vil bli en nasjonal ressurs for undervisning, formidling og forskning om plantenes fundamentale rolle for livet på jorden. Den innovative teknologien i bygget vil få betydning for storskala grønn omstilling i norsk veksthusnæring, landbruk, byggenæring og industri. Statsbygg har lagt til grunn en norskutviklet energi- og klimateknologi.

Vi oppfordrer den nye regjeringen og stortingsflertallet til å realisere dette viktige bygget.

Kristin Halvorsen, styreleder, Naturhistorisk museum

Brit Lisa Skjelkvåle, direktør, Naturhistorisk museum


Skrantesyke krever kunnskap

Direktør i Mattilsynet Ingunn Godal svarer i Aftenposten 27. oktoberkronikken om villrein og skrantesyke. Når strategivalget forsvares, spiller Mattilsynet på frykt for at «i verste fall kan dyrene bli utryddet». Dette er biologisk sett en sensasjonell påstand – i strid med etablert kunnskap.

Den dramatiske generaliseringen bygger på ett eneste unntak, der smittsom prionsykdom har bitt seg fast blant amerikanske hjortedyr med spredning fra hjortefarmer.

Godal er opptatt av at tiden er knapp. De vitenskapelige utredningene som er gjort om skrantesyken, viser imidlertid at den tidstelleren hun refererer til, ikke opererer i måneder eller år. Men i tiår.

Ny kunnskap peker på mulig smitte fra sau omkring saltsteiner og viser at det finnes genetisk motstandsdyktighet hos reinen på Hardangervidda. Vitenskapelig sett blir det da absurd i hastverk å skyte ned bestanden ved motorisert vinterjakt.

Vi har tid til å bruke de neste 5–10 årene på å få på plass kunnskap og en balansert håndtering gjennom ordinær jakt og andre tiltak.

Tom H. Karlsen, professor/overlege, Universitetet i Oslo/Oslo universitetssykehus

Eigil Reimers, professor emeritus (villreinforsker gjennom et langt liv), Universitetet i Oslo


Reise med Ruter

Ruter beklager seg over minkende antall reisende og overveier å kutte i rutetilbudet.

Nå har Ruter holdt på med graving og skinnelegging i flere år, og det ser ikke ut til å ha noen ende. Holdeplasser er midlertidig borte. Noen er nedlagt. som for eksempel den i Welhavens gate. Få den på tabellen igjen! Her ligger blant annet Oslo Met.

For øvrig burde prisen heller gå ned for å få reisende tilbake. Kanskje bør de gjøre som i London, hvor folk over 65 år reiser gratis? Bruk gulrot – ikke pisk.

Brit Lauriten, Oslo