Store mengder ny fornybar energi trengs i fremtiden. Det krever utveksling mellom land.

Vi har hatt utveksling med Danmark siden 70-tallet. Uten denne muligheten ville det vært tyngre for danskene å bytte ut kullkraft med vindkraft, skriver innleggsforfatterne. På bildet: Middelgrundens Vindmøllepark i Øresund utenfor København.

Det er gode grunner til at utveksling av kraft er nyttig for Norge over tid.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Professor ved NTNU Anders Skonhoft stiller 14. januar i Aftenposten noen spørsmål til Statnett. De svarer vi gjerne på.

Norge produserer rundt 155 TWh i et vanlig år og har et forbruk på rundt 140 TWh. Et overskudd på rundt 15 TWh ender i netto eksport. De to nye kablene til Tyskland og England gir ikke økt netto krafteksport, men utvekslingen fordeler seg på flere land enn tidligere.

Vi forventer at de to kablene over tid vil påvirke norsk strømpris med 3–4 øre/kWh, isolert sett. Dette er samme forventning som vi har hatt tidligere.

Prisvirkningen er størst i år med veldig mye nedbør, mens det i tørre år vil være høyere pris generelt sett – men prisvirkningen av kablene blir mindre.

Nå er imidlertid kraftprisene svært høye, blant annet på grunn av høye priser på gass, kull og CO2, nedleggelse av kjernekraft, lite europeisk vindkraft og mindre tilsig i norske vannmagasiner. Da blir også priseffekten av de to nyeste kablene høyere. Likevel er de to kablene bare en liten del av helheten, og det aller meste av prisøkningen ville kommet også uten dem.

Overskuddet kommer oss til gode

Norsk krafteksport med høye priser gir økt inntjening for norske kraftprodusenter, som i hovedsak er offentlig eid. Overskuddet vil komme oss som bor her, til gode. Samtidig gir perioder med mye vindkraft mange timer billig import til Norge. Begge deler gir samfunnsøkonomisk gevinst for Norge.

Samtidig blir strømmen dyrere i en situasjon med høye priser i landene rundt oss. Det gjør inntektene større for produsenter og regningen høyere for forbrukere. Hvor mye det utgjør, vil variere fra år til år. Akkurat denne vinteren har det vært nødvendig med tiltak for å sikre at kostnaden ikke blir for krevende for strømkundene. Over tid forventer vi imidlertid vesentlig lavere priser enn nå.

Større investeringer i fornybar kraft

Skonhoft spør om klimaeffekten av kablene. Utveksling er nødvendig for å bygge ut fornybar kraft som ikke kan reguleres. Muligheten til å importere kraft fra Norge når egen fornybar produksjon er lav, gjør at våre naboer våger å legge ned kullkraft. Muligheten til å eksportere til Norge gir bedre utnyttelse av fornybar energi, og det kan utløse større investeringer i ny fornybar kraft.

Muligheten til å importere kraft fra Norge når egen fornybar produksjon er lav, gjør at våre naboer våger å legge ned kullkraft

Vi har hatt utveksling med Danmark siden 70-tallet.

Uten denne muligheten ville det vært tyngre for danskene å bytte ut kullkraft med vindkraft. Det samme er tilfelle for våre tyske og britiske handelspartnere, der kablene bidrar til utfasing av fossil kraft.

Vi har stor forståelse for at mange opplever de høye strømprisene som utfordrende akkurat nå. Likevel er det gode grunner til at utveksling av kraft er nyttig for Norge over tid. Vi trenger store mengder ny fornybar energi i fremtiden. Det krever store investeringer i både produksjon og overføring av kraft, og utveksling mellom land er viktig for å realisere dette.