Debatt

Forsvarsbygg: Kan bruken av 43 millioner kroner på PR- og kommunikasjonsarbeid forsvares? Ja, mener vi.

 • Jeanette Christensen

Aftenposten skrev onsdag om at Facebook-siden som markedsfører Huseby friluftsområde har 47 følgere. PR-byrået Axxept tok 20.313 kroner for å opprette og oppdatere denne, som har stått urørt siden juni 2013. I dette innlegget forsvarer Forsvarsbygg pengebruken. Skjermdump

Aftenposten skriver 19. november at Forsvarsbygg har brukt 43 millioner kroner på «kjøp av PR-konsulenter» i løpet av de siste syv årene. Samtidig har vi 17,5 årsverk innen kommunikasjon.

Jeanette Christensen. privat

Kan bruken av disse tjenestene forsvares? Ja, mener vi. Pengene Forsvarsbygg har brukt på slike tjenester utgjør 0,1 prosent av total omsetning i samme periode.

Aftenposten har fått innsyn i alle tjenestekjøp knyttet til vårt kommunikasjonsarbeid, lagt tallene sammen og kalt det kjøp av «PR-konsulenter». Dette er ikke riktig. Den reelle kostnaden på PR— og kommunikasjonstjenester er 9,6 millioner. De resterende 33,4 er brukt på fysiske leveranser, som skilt, grafisk formgiving, webutvikling, foto osv.

Vår aktivitet berører lokalsamfunn

Forsvarsbygg har 1692 ansatte, er til stede i 365 av landets kommuner og forvalter fire millioner kvadratmeter bygningsmasse.

Vi leder noen av Norges største miljøprosjekter, og har ansvar for flere av landets viktigste turistattraksjoner og kulturminner. 2,6 millioner besøkte våre festninger i fjor. Vi selger eiendom Forsvaret ikke lenger har bruk for. Vi gir råd til staten i sikkerhetsspørsmål knyttet til bygg. Og sist, men ikke minst: Vi er en av Norges største byggherrer. 500 byggeprosjekter er i planleggingsfase eller under produksjon bare i år.

Mye av vår aktivitet berører lokalsamfunn. Vårt arbeid vekker sterke følelser og stort engasjement.

Det viktigste suksesskriteriet for å kunne gjennomføre et prosjekt i tide, er god kommunikasjon og involvering av alle berørte. Erfaringer viser at dette får vi til. Vi har sjelden stopp i byggeprosjekter, og leverer som avtalt.

Viktig med god kommunikasjon

17,5 årsverk til å bidra i dette arbeidet, synes vi er riktig. Og viktig.

Tjenester vi har kjøpt eksternt har primært vært spesialkompetanse som våre egne rådgivere ikke har, eller skal ha.

Enkelte ganger har vi også sett det som viktig å bli vurdert utenfra, for å sikre at vi har riktig kurs.

Vi er i første rekke til for Forsvaret. Vi skal sørge for gode leveranser og tjenester slik at Forsvaret kan øve, trene og bo. Slik bidrar vi til å bygge forsvarsevne.

Forsvarsbygg er i en monopolsituasjon, med en kunde som ikke kan velge oss bort. For å styre forventninger, er god kommunikasjon helt sentralt.

Ikke fornøyd

I 2012 viste en undersøkelse at Forsvaret ikke er fornøyd med våre leveranser. Vi har derfor satt i gang flere tiltak for å forbedre leveransene våre til Forsvaret.

Her spiller kommunikasjon en sentral rolle, og i forbindelse med dette arbeidet har vi også kjøpt eksterne tjenester.

Forsvarsbygg er en del av staten, og er underlagt den statlige kommunikasjonspolitikken hvor åpenhet, medvirkning og demokrati er grunnleggende verdier.

For å ivareta behovet til de ansatte, Forsvaret, eiere, eksterne kunder og lokale interessenter landet rundt er det viktig med en effektiv og velfungerende kommunikasjon. Dette får vi også ved å benytte oss av ekstern hjelp når vi mangler kompetansen selv.

Les også:

Forsker:

Les også

- Dette høres ut som tull og tøys

Forsvarsbyggs pengebruk:

 1. Les også

  Brukte 20.313 skatte- kroner på Facebook- gruppe med 47 følgere

Les mer om

 1. Debatt

Relevante artikler

 1. NORGE

  Forsvarsbygg bruker millioner på PR-konsulenter mens forsvarsbygninger forfaller

 2. ØKONOMI

  Forsvarsbygg har brukt over 100 millioner skattekroner på kommunikasjon

 3. OSLOBY

  Kommunalt selskap leier PR-hjelp for å snakke med kommunen

 4. OSLOBY

  Interne konflikter gir budsjettsprekk

 5. OSLOBY

  Vil hindre salg av den gamle krigsskolen i Tollbugata

 6. DEBATT

  Enig med Bjartnes: Festningen til folket | Hanne Berg