Debatt

Ti tegn på at statskirken lever | Lars-Petter Helgestad

  • Lars-Petter Helgestad, rådgiver i Human-Etisk Forbund
I fem hundre år har den norske staten styrt Den norske kirke. I kveld markeres skille mellom stat og kirke med en gudstjenteste i Oslo Domkirke. Men staten og kirken er fremdeles tett sammenvevd i Norge gjennom både lover og praksis, nasjonalt og lokalt, skriver rådgiver Lars-Petter Helgestad i Human-Etisk Forbund. Bildet er fra Oddernes kirke i Kristiansand.

I romjulen brukte mange store ord om reformen som fra nyttår etablerte Den norske kirke som et eget rettssubjekt. «Kirka nå er helt skilt fra staten», meldte NRK. Dessverre er det et godt stykke fra sannheten.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I romjulen brukte mange store ord om reformen som fra nyttår etablerte Den norske kirke som et eget rettssubjekt. «Kirka nå er helt skilt fra staten», meldte NRK. Dessverre er det et godt stykke fra sannheten.

I Aftenposten har både kulturminister Linda Hofstad Helleland og direktør i Kirkerådet, Jens-Petter Johnsen, oversolgt skillet mellom stat og kirke den siste uken. Stat og kirke er fremdeles tett sammenvevd i Norge gjennom både lover og praksis, nasjonalt og lokalt.

Les begge debattinnleggene:

Les også

  1. 2017 ved et tros- og livssynspolitisk tidsskille | Linda Hofstad Helleland

  2. Hvem er redd for forandring? Ikke kirken | Jens-Petter Johnsen

Her er ti tegn på at statskirkeordningen lever i beste velgående:

1. Grunnlovskirken

«Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forblir Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten», har det stått i Grunnlovens § 16 siden paragrafen ble endret i mai 2012.

2. Statsbudsjettkirken

Den norske kirke mottar ca. 85 prosent av sine inntekter som direkte bevilgninger fra staten og kommunene. Bevilgningene øker årlig på tross av at medlemstallet har falt med 200 000 på ti år.

3. Kommunekirken

Kommunene har en lovbestemt plikt til å finansiere den lokale kirkes virksomhet, deriblant oppføringen av nye kirker og lønn til andre stillinger enn presten. Kommunestyrene har representanter i de kirkelige fellesrådene.

4. Kirkekongen

Ifølge grunnlovens § 4 må Kongen «alltid bekjenne seg til den evangelisk-lutherske religion».

5. Kirkeloven

Den norske kirke reguleres gjennom en egen lov, kirkeloven, som har som formål å legge til rette «for et aktivt engasjement og en stadig fornyelse i den evangelisk-lutherske folkekirke i Norge».

6. Nyfødtkirken

Kirkeloven sier at nyfødte barn automatisk tilhører Den norske kirke hvis minst en av foreldrene er registrert i kirkens medlemsregister. Dette gjelder selv om barnet ikke er døpt, og barnet strykes ikke før det fyller 18 år. Registreringen av barn foretas uten at foreldrene får beskjed.

7. Gravplasskirken

Det er Den norske kirke som forvalter offentlige gravplasser, krematorier og seremonirom som er ment for alle innbyggere (bortsett fra i fem kommuner hvor kommunen har fått lov av kirken å overta dette ansvaret).

8. Forvaltningskirken

Stortinget har bestemt at forvaltningsloven, offentlighetsloven og flere andre lover som egentlig bare er ment for offentlig forvaltning fremdeles skal gjelde for kirkens virksomheter.

9. Helligdagskirken

Lov om helligdagsfred fra 1995 har som formål «å verne om det gudstjenestelige liv og den alminnelige fred på helligdager og for å gi høytiden ro og verdighet». Dette innebærer at «ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm». Lovbrudd straffes med bøter.

10. Skolekirken

Kristendommen gis forrang i fellesskolen, gjennom blant annet KRLE-faget og gudstjenester i skoletiden.

For å oppnå regjeringserklæringens mål om at «både samfunnet, kirken og staten er best tjent med et tydelig skille mellom kirke og stat» er det mye som gjenstår.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Den norske kirke
  2. Religion
  3. Linda Hofstad Helleland