Oslo Pride: Jeg flagger – fordi jeg kan!

Ingen ville merket det om jeg lot være å flagge med regnbueflagget eller biflagget under lørdagens parade. Nettopp derfor gjør jeg det – fordi jeg kan.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Jeg er småbarnsfar, jeg er lektor, jeg er politisk aktiv – og jeg er bifil. Derfor flagger jeg med biflagget denne lørdagen.

Uten frykt

Ikke fordi det er noe som tar så voldsomt stor plass i livet mitt eller fordi det er noe jeg lider under i mitt daglige liv, men fordi jeg er blant dem som kan vise det uten frykt, uten å oppleve diskriminering og uten frykt for represalier fra noen i min omgangskrets.

Jeg flagger for alle dem som ikke kan – fordi de mangler disse privilegiene.

Bifile unngår åpenhet

At LHBTQIA+-personer (lesbiske, homofile, bifile, trans, queer, interseksuelle og aseksuelle) har dårligere psykisk helse enn den heterofile majoriteten i samfunneter kjent, men de samme undersøkelsene viser også at bifile i større grad sliter enn disse andre gruppene.

Flere selvmordsforsøk blant bifile er en del av denne pakken. Særlig er det mange av de bifile kvinnene som har problemer viser levekårsundersøkelsene. Samtidig ser man at langt på vei de fleste bifile velger å la være å være åpne om orienteringen sin.

Diskrimineres av homofile og lesbiske

De velger å la være fordi de frykter den kostnaden som kan komme fra storsamfunnet gjennom diskriminering, trakasserende bemerkninger og vold – slik også resten av det skeive miljøet gjør. Men også på grunn av den dobbelte belastningen det er at de også opplever diskriminering fra de lesbiske og de homofile.

Det å være bifil er nærmest det samme som å være vinglete og ikke-eksisterende eller usynlig – også i mange skeive miljøer. Man sees på som en konstant utroskapsfare eller noen «som bare er på vei et sted». Koblet med partneres eventuelle skepsis til å være sammen med noen som liker to eller flere kjønn, inspirerer det ikke akkurat til åpenhet.

Skeive av mange slag

Denne usynliggjøringen videreføres også av storsamfunnet – ved at seksualundervisningen mange steder knapt sier noe om andre seksuelle orienteringer enn homofili og heterofili. At seksualundervisningen mange steder sier problematisk lite om homofili hjelper nok ikke de andre seksuelle minoritetene heller.

Samtidig ser vi både i Norge og i resten av verden at skeive av forskjellig slag står i fare for å bli utsatt for vold, diskriminering, trakassering og tvangsekteskap på grunn av legningen sin. Dette er massakren i Orlando et meget godt eksempel på.

Opplever å bli latterliggjort

I tillegg opplever bifile, panfile og andre med mindre kjente seksuelle orienteringer å ikke bli trodd, folk vet ikke at orienteringene eksisterer, eller de blir latterliggjort.

Kampen for disses rettigheter, trygghet og mulighet til å leve et åpent og ærlig liv er en del av den større kampen for skeives rettigheter, kvinners rettigheter og transpersoners rettigheter over hele verden.

Hvordan unngå stigmatisering

9. juni arrangerte Regnbuedagene i Bergen debatt om nettopp dette temaet.

En av underproblemstillingene var å snakke om hvordan man unngår å gjøre samme feilen med for eksempel de panfile som man har gjort med de bifile. Hvordan unngår man den interne stigmatiseringen og hvordan klarer man å løfte også disse gruppene i rettighetskampen for skeives rettigheter – med mulighet til å leve gode liv og for et samfunn hvor flere kan leve åpent og ubekymret med sin seksuelle orientering.

Dette er viktige debatter, ikke bare for de bifile og panfile, men også for de aseksuelle og demiseksuelle – og alle de andre små minoritetene blant de skeive.

For en åpnere og friere fremtid

Selv har jeg aldri merket nevneverdige problemer knyttet til min seksuelle orientering – derfor flagger jeg med biflagget undet årets Pride-parade, lørdag 25. juni. Jeg gjør det fordi jeg kan, i solidaritet med og ønske om en åpnere og friere fremtid for dem som i dag ikke kan.
Twitter: @christianl85

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Lyst til å skrive ? Les denne først: Seks tips til en Aftenposten-debattant

  • Og klikker du på taggene under, er det enda mer å lese: