Ledelsen bør kartlegge kapasiteten på hvert enkelt sykehus

  • Dag Helge Frøisland
La oss se på hvilke barn som kunne fått det bedre på en avdeling der det er fredeligere, og hvilke som MÅ være på Rikshospitalet, skriver artikkelforfatteren.

De minste skal ha det godt, de sykeste skal ha god plass på Rikshospitalet.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Det stormer på Rikshospitalets nyfødtavdeling. Pårørende og ansatte forteller om altfor trange forhold for de minste.

Hva er årsaken til denne stormen? Det er trange forhold, men må barna være på Rikshospitalet, eller kunne de blitt transportert og behandlet på andre sykehus?

Alle er opptatt av at nyfødte skal ha det best mulig. Økonomien spiller dessverre en svært viktig rolle i helsevesenet. Skulle Rikshospitalet måtte sende pasienter til andre avdelinger, taper de DRG-poeng, og slik taper de ressurser.

Ledelsen må ta ansvar

Ledelsen i Helse sør-øst (HSØ) må ta ansvar. Deres fokus må være å ivareta de nyfødte og deres pårørende på best mulig måte og samtidig utnytte den kapasiteten HSØ allerede har.

Oslo universitetssykehus (OUS) har to nyfødtenheter – en på Rikshospitalet og en på Ullevål. Er det ledig kapasitet 2 km ned i gaten, bør den utnyttes. Det er faktisk få av barna som ikke kan transporteres. Kanskje det er ledig kapasitet i Drammen, eller her – på Lillehammer.

Tidligere innrapporterte vi daglig pleiekapasiteten vi hadde på hver enkelt nyfødtenhet i HSØ. Det er det slutt på. Jeg vet ikke hvorfor.

Ledelsen bør kartlegge kapasiteten på hvert enkelt sykehus i hele foretaket, og så bidra til å bygge opp et samarbeidsklima der man fordeler pasientene som er transportable til andre sykehus der kapasiteten er bedre.

Kom til Lillehammer

Vi har familierom på nyfødtintensiv på SIHF Lillehammer. Vi har høykompetente sykepleiere. Vi behandler ned til svangerskapsuke 28. Vi har ofte litt ekstra kapasitet på vår avdeling. Vi er gode på transport av de nyfødte. Så, ledere: Før man bygger nytt i det sentrale Oslo, vurder totalkapasiteten for nyfødtmedisin i hele foretaket, ikke bare på den enheten som akkurat nå skriker høyest.

Vi har familierom og høykompetente sykepleiere på nyfødtintensiv på SIHF Lillehammer, skriver seksjonsoverlege Dag Helge Frøisland.

Noen få av «våre» nyfødte fra Innlandet må til Oslo fordi de trenger høyintensiv behandling, men etterpå får de komme «hjem». Kanskje noen få nyfødte kan komme fra Oslo og Rikshospitalet til Lillehammer, for familiebasert, rolig «kengurubasert» omsorg, og slik frigi kapasitet for at de som trenger høyintensiv behandling, kan få det i roligere former, også på Rikshospitalet.

Ledelse: Se på totalkapasiteten i hele Helse sør-øst.

Leger og sykepleiere: La oss se på hvilke barn som kunne fått det bedre på en avdeling der det er fredeligere, og hvilke som MÅ være på Rikshospitalet.

Kjære foreldre og barn: Velkommen til nyfødt på Lillehammer. Det er ikke lenger fra Oslo til Lillehammer enn fra Lillehammer til Oslo.