Hijab er et politisk redskap

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Linda Noor Emblem mener jeg skader integreringen og trigger radikalisme og fremmedgjøring. Slik skytes budbringeren.

Foreldre som ikler døtrene hijab markerer dem som annerledes borgere og gir dem færre rettigheter enn sine sønner. De fratar døtrene mulighet til integrering og likestilling. Hijab er derfor et psykisk, fysisk og seksuelt overgrep, slik franskiranske Chahdortt Djavann sier det.

I likhet med Ku Klux Klans (KKK) hetter, er hijab en ideologisk uniform. Mens KKKs hetter har en raseideologisk symbolikk, er hijaben islamismens symbol, en ideologi som setter muslimer over ikke-muslimer, menn over kvinner. I en islamistisk stat blir ikke folk drept p.g.a. hudfarge – for det er noe av et geniale med islamismen: Alle kan bli muslimer på tvers av rase, jevnfør målet om kalifatet. Men dødsstraff for religiøst frafall, for homofili, for sex utenfor ekteskap, er sentralt i islamismen. Altså forfølgelse av blant annet minoriteter – som også er KKKs anliggende. Er Noor Emblem enig i at begge ideologier er forkastelige?

Og, det er vel i bunn og grunn hverken fornuftig eller humant at barn skal måtte dekke hodet om det så er 30 minus eller 30 pluss grader, ute som inne. Eller?

CHRISTIAN TYBRING-GJEDDE

stortingsrepresentant, leder Oslo Frp