Debatt

Høyres nøling undergraver en effektiv og moderne narkotikapolitikk | Anne Siri Koksrud Bekkelund

  • Anne Siri Koksrud Bekkelund, politisk økonom, Civita
Rene sprøyter, spisser og annet utstyr som heroinmisbrukere trenger for å sette heroin intravenøst på en sikker måte er klare i sprøyterommene, men røykeutstyret mangler.

Høyre burde støtte Venstre og Arbeiderpartiets forslag om å tillate brukerne av dagens sprøyterom å røyke i stedet for å injisere heroin.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I forrige uke debatterte Stortingets helse- og omsorgskomité et forslag fra Arbeiderpartiet og Venstre om endringer i sprøyteromsordningen. Forslaget var å åpne for andre inntaksmåter enn injisering og åpne for andre stoffer enn heroin. Høyre stemte imot, sammen med Frp, KrF og Sp, og forslaget fikk dermed ikke flertall. Dette til tross for at partiet nå åpner for avkriminalisering, og vil ha mer vekt på «hjelp, behandling og oppfølging», ifølge det nylig vedtatte stortingsvalgprogrammet.

Sprøyterom reduserer skader

Vi vet etter hvert ganske mye om brukerrom for inntak av narkotika. En rapport fra European Monitoring Centre for Drugs and Drugs Addiction går gjennom mye av den relevante forskningen på feltet.

I rapporten konkluderes det blant annet med at brukerrom har skadereduserende virkning, og får brukerne raskere inn i andre behandlingstilbud.

Ifølge rapporten er det heller ikke noe som tyder på at brukerrom fører til økt narkotikabruk.
Men de norske sprøyterommene, ett i Oslo og ett i Bergen, har mye strengere regler for bruk enn hva som er vanlig i andre land med tilsvarende ordninger. Disse reglene reduserer den skadevirkende effekten rommene kunne hatt.

Inhalering av stoffet

Et av de viktigste tiltakene for å få ned antallet overdosedødsfall i Norge, er å få heroinbrukere til å gå over fra å injisere stoffet til å røyke det. Helsedirektoratet står bak en egen kampanje for dette formålet, SWITCH-kampanjen.

Norske kommuner oppfordres til å kjøpe egnet brukerutstyr (røykefolie), og til å lage lokale tiltak rettet mot sprøytebrukerne, slik at de kan «utforske røyking som alternativ inntaksmåte».

Flere har kommentert det paradoksale i at brukere som ønsker å inhalere i stedet for å injisere heroin blir sendt ut av sprøyterommet og ut på gaten – og på veien ut møter plakater som oppfordrer dem sterkt til inhalering fremfor sprøyter. Hadde man åpnet for inhalering, kunne brukerrommet være stedet der kommunene satte SWITCH-kampanjen ut i praksis.

Kan redde liv

Venstre og Arbeiderpartiet kunne dessuten brukt makten de har lokalt i mange norske kommuner til å opprette lignende tilbud flere steder i landet enn i de to største byene. En slik tilnærming kunne gi et helt annet førstelinjetilbud for sterkt rusavhengige, uavhengig av rusmiddel, enn hva vi har i dag.
Høyre skal ha ros for at de har tatt ny kunnskap inn over seg, og er i ferd med å bevege seg bort fra den virkningsløse, dyre og dødelige narkotikapolitikken basert på et strengt straffregime for brukerne.

Da er det trist at partiets representanter, når de har sjansen, velger å stemme ned et forslag som kunne reddet liv.

Les flere saker fra Internrevisjonen her:

Les også

  1. Store deler av venstresiden liker ganske enkelt ikke arbeiderklassen | Andreas C. Halse

  2. Det blir for enkelt å karikere senterpartistene som en gjeng bygdetullinger | Andreas C. Halse

  3. Valgfriheten i kommunene ser ut til å ha stagnert under regjeringen Solberg | Anne Siri Koksrud Bekkelund

  4. Transportplan som sirkus og show | Anne Siri Koksrud Bekkelund

Les mer om

  1. Narkotikapolitikk
  2. Helsedirektoratet
  3. Narkotika