Debatt

«Ferjefri E39» er veien til fremtiden

 • Elleve næringsråd fra Kristiansand til Trondheim
Fergestrekningen Volda-Folkestad er en av syv fjordkryssinger langs vestlandskysten der lang ventetid på fergeleiet førsøkes kortet ned med svele og kaffe. «Ferjefri E39» vil nesten halvere reisetiden mellom Kristiansand og Trondheim skriver representanter fra elleve næringsråd fra Kristiansand til Trondheim.

Av og til må man se seg tilbake for å se fremover. Det som alltid har vært, er det som nå skal bringe oss fremover.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det startet med veien mot nord, nordvegr, langs kysten, og transport sjøveien bare økte på. Kysten var riksvei nummer en. Og dette la en verdiskapende perlerad langs vestlandskysten fra Kristiansand til Trondheim som man ikke finner maken til.

Nå er det tid for å styrke denne «verdikjeden».

Samhandling og samspill langs kysten har gitt utvikling og velferd før – og vil gjøre det igjen.

Halvert reisetid

Prosjekt «Ferjefri E39» går fra Kristiansand til Trondheim. Det tar i dag 21 timer å kjøre denne strekningen. Uten de syv fergesambandene på strekningen og med bedre veier mellom fjordkryssingene kan man nesten halvere reisetiden.

Kutter man fergene, vil man få en reisetid på rundt elleve timer fra Kristiansand til Trondheim.

Det er ti timer spart, men bare femti kilometer.

Det viser tydelig at det er fjordene og fergene som er de største tidstyvene.

Gevinst

 • «Ferjefri E39» vil binde tettere sammen folk og ideer.
 • «Ferjefri E39» er veien til suksess.
 • «Ferjefri E39» vil også bygge sammen nye bo- og arbeidsmarkedsregioner.

Med Oslo som den store magneten når det gjelder flyttestrømmer, vil samlende regioner på Vestlandet være med å demme opp og styrke bosetting og arbeidsliv.

Folk på Vestlandet har alltid reist langs kysten. Handlet med hverandre og utvekslet kunnskap og ideer. Det skal vi holde frem med. Vi har en unik samling av kompetanse når det gjelder marin og maritim teknologi.

Den videre utviklingen kan ikke bli stoppet av at vi må nå siste fergen hjem eller bli stoppet på grunn av dårlig kvalitet på veiene mellom byene og fjordkryssingene.

Ved å bygge bro mellom næringslivet på begge sider av fjorden er det regnet på at man ved noen av fjordkryssingene vil få en effekt på over 100.000 kroner i økt verdiskaping per arbeidstager. Til glede og nytte både for lokalsamfunn og storsamfunn.

«Ferjefri E39» gir kortere vei og tettere bånd mellom næringsliv og akademia.

Og vi vet at det ligger store muligheter i samspillet mellom realkompetansen i bedriftene og formalkompetansen i utdanningsinstitusjonene. Det er i dette skjæringspunktet vi finner grunnlaget for det vi skal leve av i fremtiden.

Vestlandet med sine gigantiske fjorder er til glede for reiselivsnæringen, men utfordrer ingeniørene. Selv de lengste broene i verden kommer til kort når vi skal krysser fjorder på Vestlandet. Men Statens vegvesen er ikke i tvil om at det er teknisk mulig. De sier også at det er mulig å gjøre hele Vestlandet ferjefritt på tjue år.

Nasjonsbygging

Statens vegvesen slår fast at «Ferjefri E39» er teknisk mulig.

Spørsmålet er om vi har mot og vilje nok?

I andre halvdel av 1800-tallet gikk Norge gjennom en total omstilling. Et fattig bondesamfunn ble industrialisert. Kommunikasjonen ble endret, og kronen på verket var Bergensbanen. En nasjonsbyggende togstrekning som ble vedtatt lenge før unionsoppløsningen. Politikerne tenkte stort og hadde stort mot. Prisen på Bergensbanen var 52,5 millioner kroner. Det samme som et helt statsbudsjett.

Norge er i dag inne i en ny omstilling, en ny, industriell revolusjon. Digitalisering. Grønt skifte.

Globalisering eller proteksjonisme? Hvor det fører oss vet de færreste, men vi vet at når fremtiden skal bygges, må vi også bygge nye veier. Et gammelt veisystem gir ikke nye muligheter. Men å styrke samspillet langs aksen Kristiansand til Trondheim åpner alle muligheter.
Det må politikerne se når de nå skal vedta ny Nasjonal Transportplan for de kommende tolv årene.

«Ferjefri E39» er veien til fremtiden.

Innlegget er skrevet av elleve representanter fra næringsforeninger og næringsråd fra Kriatiansand til Trondheim.

Anita S. Dietrichson, Næringsforeningen i Kristiansandregionen

Harald Minge, Næringsforeningen i Stavangerregionen

Anne Grete Sandtorv, Stord Næringsråd

Egil Severeide, Haugesundregionens Næringsforening

Marit Warncke, Bergen Næringsråd

Anita Vinsrygg, Stryn Næringssamskipnad

Yngve Hallén, Sogn og Fjordane Næringsråd

Kjell Sandli, Ålesundregionen i Næringsforeningen

Britt Flo, Molde Næringsforum

Finn Backer, Kristiansund og Nordmøre Næringsforum

Berit Rian, Næringsforeningen i Trondheimsregionen

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Flere synspunkter på «Ferjefri E39» finner du her:

Les også

 1. - Ren galskap med ferjefri E39

 2. Blåblå bompengestrid på Vestlandet

 3. Her kan verdens lengste flytebro komme

 4. Regjeringen vil ha fergefri E39

Les mer om

 1. E39
 2. Statens vegvesen
 3. Nasjonal Transportplan
 4. Omstilling
 5. Næringsliv
 6. Teknologi