Ingen nazister i våre gater!

Majoriteten i Fredrikstad ville vært svenske nazister busset inn over grensen, skriver artikkelforfatterne. Her fra Nordiska motståndsrörelsens demonstrasjon i Falun 1. mai.

Det er flott at nazister ikke tillates å marsjere i våre gater, men politiets begrunnelse er urovekkende.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Fredag den 16. juni meldte politiet at de forbyr nazister å demonstrere mot «homolobbyen» i Fredrikstad den 29. juli.

Urovekkende begrunnelse

Det er flott at nazister ikke tillates å marsjere i våre gater, men politiets begrunnelse er urovekkende.

I politiets egen pressemelding står det: «Politiets informasjonshenting viser at det er stor risiko for voldelig motstand og organiserte ordensforstyrrelser fra enkeltgrupperinger av motdemonstranter.»

Ordene tilhører politimester i Øst politidistrikt, Steven Hasseldal. Politiet er nå i dialog med nazistene for å bli enige om en ny dato.

Politiet må realitetsorienteres

Politiet har tidligere vært ute i mediene om saken og hevdet at «Den nordiske motstandsbevegelsen ikke er interessert i å ty til vold, da vet de at de vil få store problemer». Det er på høy tid at politikorpset i dette landet får seg en realitetsorientering.

Det var forventet at cirka 300 nazister skulle ta turen til Fredrikstad for å marsjere mot homofile. Majoriteten av disse ville vært svenske nazister busset inn over grensen. Sikkerhetspolitiet i Sverige mener at Den nordiske motstandsbevegelsen er en av de største truslene mot rikets sikkerhet. Fra flere hold blir den betegnet som en terrorgruppe.

«Paramilitære med våpenlagre»

Det er definitivt en terrorgruppe. Dels hva gjelder ideologi, at man vil velte demokratiet og innføre et nasjonalsosialistisk styre, dels at man har paramilitære aktiviteter og våpenlagre, sier den svenske terrorforskeren Magnus Ranstorp.

Aktivister i Den nordiske motstandsbevegelsen driver aktiv kamptrening og skoleres i hvordan de skal reagere på gaten hvis «konfrontasjoner» skulle oppstå. Mange bærer kniv, og vi vet at de har tilgang til våpen og sprengstoff. I Sverige har de bombet både flyktningmottak og lokaler der venstregrupper holder til.

Skam og skyld der det hører hjemme

Til tross for dette anser altså politiet at det er motdemonstranter – som står opp for likeverd og frihet for alle mennesker – som er den store trusselen mot samfunn og innbyggere. Slike holdninger får ikke lenger passere uimotsagt. Skam og skyld skal plasseres der det hører hjemme – hos nazistene.

Det er på tide at politiet gransker sine holdninger og reflekterer over hva slags signal de sender ut til samfunnet med uttalelsene sine. Vi er sterkt kritiske til at politiet forsvarer rasistiske og nazistiske grupperinger samtidig som de peker på antifascister som voldselementene.

Politiet tilrettelegger for nazister

Politiets funksjon burde være å beskytte de store samfunnsgruppene som nazistene utgjør en trussel mot. Vi vil ikke leve i et samfunn der politiet legger til rette for at nazister skal få marsjere uniformert i våre gater. Husker ikke lenger politiet hva konsekvensen blir hvis nazismen får fritt spillerom? Fritt spillerom vil i så fall aldri nazistene få fra oss.

Over 10.000 mennesker har sagt at de skal komme på folkefesten mot nazisme. Det er gledelig å se den massive motstanden. Vi håper at folk fortsatt er med og møter opp i Fredrikstad den 29. juli for en antirasistisk folkefest, uten nazister i våre gater!

Sara Bell, leder av Fagforbundet Bergen,
Stina Bergsten, landsstyremedlem, Kvinnefronten,
Nora Warholm Essahli,
Mina Adampour,
Seher Aydar, 2.-kandidat, Rødt Oslo,
Janne L Håkonsen, Studieutvalget i Lokomotivpersonalets Forening Oslo