Oslos skoler må bli mer mangfoldige

Kort sagt, mandag 13. februar.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Nylig skrev Aftenposten om sammensetningen av elever på skolene i Oslo. Tallenes tale er tydelig: Oslo er en delt by med skoler som preges av segregering. Vi trenger å bryte disse mønstrene.

Ett viktig grep vil være å sørge for en bedre miks av elever i de videregående skolene gjennom en inntaksordning som ikke kun favoriserer elever med toppkarakterer. Og etter år med utredninger vurderer byrådet å innføre en modell som gir skolene et mer balansert inntak.

Aftenpostens kommentator skriver at simuleringer av denne modellen viser liten effekt på «etnisk miks». Men de reelle effektene kan ikke måles ved simulering. Vi kunne ikke ha forutsett den vanvittige segregeringen som vi ser i dag, om vi hadde gjort simuleringer på den nåværende modellen. Det må testes i praksis.

Byrådet jobber på flere fronter for å redusere forskjellene i byen vår. Det gjennomsyrer all vår politikk. Men det vil være en ansvarsfraskrivelse ikke også å gjøre noe med inntaksordningen.

Det har stor verdi at unge med ulik bakgrunn møtes gjennom utdanning. Derfor trenger vi en ny inntaksmodell.

Sunniva Holmås Eidsvoll, byråd for oppvekst og kunnskap (SV)