Debatt

Lite gjennomtenkt generalisering

  • Christopher Bratt Statistisk Analyse, Norge, forsker, Universtetet i Kent, Storbritannia

Randi Lavik og en del andre tror at menn fra noen ikke-vestlige minoritetsgrupper er overrepresentert i voldtekter.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

«En overrepresentasjon av voldtektsmenn fra Afrika og Asia», varsler Randi Lavik i et innlegg på aftenposten.no. Lavik refererer til rapporten «Voldtekt i den globale byen» av Sætre og Grytdal (2011).

Slike generaliseringer til hele kontinenter er lite gjennomtenkt og kan bidra til rasisme. La oss heller si: Lavik og en del andre tror at menn fra noen ikke-vestlige minoritetsgrupper er overrepresentert i voldtekter. Det er et syn jeg har respekt for, men vi har ingen dokumentasjon for påstanden.

I forordet til rapporten skriver Politiet: «Anmeldte voldtekter utgjør kun en mindre del av alle voldtekter som begås og bildet de gir kan være svært skjevt i forhold til det reelle bildet.» Med andre ord: Vi kan ikke konkludere fra fordelinger i anmeldte voldtekter til fordelinger i gjennomførte voldtekter. Veldig mange voldtekter forblir uanmeldt, det gjelder særlig voldtekter utøvd av nære personer (se også s. 16 i rapporten). Forfatterne konkluderer med at samlet sett «gir materialet støtte til konklusjonene i kriminologisk forskning om at voldtekter og andre forbrytelser har lite å gjøre med innvandrere og kulturelle forskjeller» (s. 28).

Det er legitimt å mene at denne konklusjonen ikke vil være holdbar på sikt. Selv synes jeg det er naturlig å være ydmyk når Sætre og Grytdal uttaler seg om et felt de vet mye mer om enn jeg. Samtidig ville jeg vært opptatt av hva marginalisering betyr for kriminalitet generelt og voldtekt spesielt. En slik marginalisering motarbeides ikke ved at vi bidrar til stigmatisering av hele grupper, eller sogar hele kontinenter.