Debatt

Derfor sa SSB nei til Frp om å lage statistikk på kriminelle innvandrere | Christine Meyer

 • Innleggsforfatteren Er Administrerende Direktør I Statistisk Sentralbyrå

OPT_3e96eee4-ee28-2553-a790-b09a318e365d-ndGMp17saY.jpg

Det handler ikke om motforestillinger.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Dagsrevyen hadde tirsdag et innslag om en forespørsel fra Fremskrittspartiet til Statistisk sentralbyrå om statistikk på kriminalitet og innvandrere. På grunn av kapasitetsutfordringer i seksjonen med kriminalstatistikk, måtte Statistisk sentralbyrå dessverre si nei til Fremskrittspartiets forespørsel, i likhet med mange andre forespørsler vi får. Dette fikk mange til å stille spørsmål.

Tar utgangspunkt i statsborgerskap

Statistisk sentralbyrå publiserer løpende statistikk over kriminalitet blant innvandrere og befolkningen som helhet. Vi har i denne statistikken valgt å ta utgangspunkt i statsborgerskapet til dem som begår kriminalitet, og ikke fødelandet.

På den måten fanger vi opp kriminalitet begått av personer som ikke regnes som bosatte i Norge, deriblant ikke-bosatte asylsøkere og asylsøkere som har fått avslag. Disse tallene er også fordelt på enkeltland: På våre nettsider kan man lett finne for eksempel hvor mange svensker og somaliere som blir dømt for kriminalitet.

Statistisk sentralbyrå har ingen motforestillinger mot å gjøre slike analyser

Fremskrittspartiet ønsket å bestille en statistikk som bruker fødeland som variabel i stedet for statsborgerskap. Disse tallene omfatter altså fødelandet til personer også etter at de er blitt norske statsborgere, noe som skjer etter tidligst syv år.

Statistisk sentralbyrå har ingen motforestillinger mot å gjøre slike analyser. Vi gjorde det sist på oppdrag for Justisdepartementet i 2011 og publiserte en rapport som det også ble referert til i Dagsrevyen. Det var disse tallene Fremskrittspartiet ønsket å få oppdatert.

SSB må gjøre prioriteringer innen visse rammer

Vi har en rammeavtale med Justisdepartementet på tilsammen 1,5 millioner kroner i 2016. Denne avtalen omfatter at det lages to statistikker om ofre for kriminalitet. Statistisk sentralbyrå har i tillegg fått en ekstrabevilgning i år for to analyser på overgrep mot barn og vold i nære relasjoner.

Disse oppdragene har, sammen med å sette i verk ny straffelov, lagt beslag på alle ressursene til våre fagfolk på kriminalstatistikk. Det er grunnen til at Fremskrittspartiet fikk avslag fra fagseksjonen som produserer denne statistikken.

Rundt 70 prosent av Statistisk sentralbyrås virksomhet blir finansiert av en rammeavtale gjennom Finansdepartementet. De resterende 30 prosentene er oppdragsinntekter.

SSB vil nå snakke med Justisdepartementet for å se om vi kan skape rom for å imøtekomme Frps ønske

Oppdragsgiverne er typisk departementer og direktorater som ønsker analyser av ulike samfunnsforhold. Statistisk sentralbyrå må gjøre sine prioriteringer innenfor disse rammene, i tillegg til løpende faglige vurderinger av statistikkbehov.

Hadde Statistisk sentralbyrå hatt ubegrenset med ressurser, kunne vi produsert løpende kriminalstatistikk både etter statsborgerskap og fødeland. Slik er det altså ikke.

Onsdag morgen mottok jeg brev fra Fremskrittspartiets parlamentariske leder som ber om en ny vurdering av forespørselen. Basert på dette brevet vil Statistisk sentralbyrå som offentlig institusjon selvsagt gjøre en ny vurdering.

Vi vil nå snakke med Justisdepartementet for å se om vi kan skape rom for å imøtekomme Fremskrittspartiets ønske, og også vurdere om vi har andre ressurser med kompetanse til å påta seg et slikt oppdrag.

Få med deg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

ssb

Elin Ørjasæter har tidligere kritisert Statistisk sentralbyrå:

Les også

Den nye SSB-direktøren er så positiv til innvandring at hun svekker tilliten til byrået hun leder

Hva skal til for å få flere innvandrere i jobb? Nye tall fra NAV viser at arbeidsledigheten blant 1.generasjons innvandrere er tre ganger så høy som for befolkningen for øvrig:

 1. Les også

  Se grafen som volder NAV hodebry

 2. Les også

  SSB vil ikke lage krimstatistikk om innvandrere

 3. Les også

  Svensk sjokk

 4. Les også

  Jeg var der, jeg så - og politiet tar feil | Martin Eidensten

 5. Les også

  De ønsker å være et alternativ til «den løgnaktige pressen». Men forteller de sannheten?

 6. Les også

  23 drapsofre i fjor - ti av dem var partner eller ekspartner til gjerningspersonen

Les mer om

 1. Debatt
 2. Krim
 3. Innvandring

Relevante artikler

 1. NORGE

  Da SSB ikke ville lage rapport for Frp, bestilte statsråd Listhaug den til Justisdepartementet

 2. DEBATT

  Noen oppklaringer om ord, juss og kriminalstatistikk

 3. NORGE

  Statistisk sentralbyrå vil lage innvandrerstatistikk

 4. LEDER

  Aftenposten mener: Statistikken må ikke styrke fordommer mot innvandrere

 5. POLITIKK

  Danmark: Kriminaliteten 43 prosent høyere blant mannlige innvandrere

 6. NORGE

  Disse syv grafene forklarer den nye rapporten om kriminalitet blant innvandrere