Debatt

Aftenpostens kommentator bommer når han kaller Oslo-budsjettet en «pengefest» | Raymond Johansen og Robert Steen

  • Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo (Ap)
  • Robert Steen
Byrådsleder Raymond Johansen og finansbyråd Robert Steen, begge for Arbeiderpartiet.

Rydder opp i fortiden, og investerer for fremtiden.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Aftenpostens Andreas Slettholms kommentar 27. september om at Oslo-budsjettet 2018 er en «pengefest,» er med respekt å melde bare tull.

Aldri har noe byråd betalt ned mer gjeld enn vi har gjort på to år. Det er en viktig grunn til at Oslo kommune har trippel A-rating hos det internasjonale ratingbyrået Standard & Poor’s. I Norge er det bare staten, Oslo kommune og Kommunalbanken som har det.

Les også

Oslo-budsjettet: Ellevill pengefest med Raymond og Robert, mener kommentator Andreas Slettholm

2016 var det rødgrønne byrådets første resultatår. For første gang på mange år gikk gjeldsgraden i kommunen ned fra året før. På to år vil vi ha betalt ned 5,7 milliarder kroner.

Vi fører en ansvarlig økonomisk politikk, noe også Slettholm erkjenner når han slår fast at det ikke er noen grunn til å kalle det en krise «for en kommune med så sunn økonomi som Oslo har».

Hvor ble det av historien?

Så hopper Slettholm bukk over historien om Oslo kommunes gjeld. Munch-museet og et nytt Deichman hovedbibliotek koster nesten 5,2 milliarder kroner alene. Dette ble vedtatt av forrige byråd. Gjenstående bygging utgjør om lag 20 prosent av den samlede gjeldsoppbyggingen frem til 2019.
Etter to tiår med borgerlig styre hadde Oslo landets laveste barnehagedekning og store utfordringer i eldreomsorgen.

Les også

  1. Raymond Johansen får flere milliarder ekstra fremover – og ikke bare fra eiendomsskatt

  2. Oslo-budsjettet for 2018: Slik vil byrådet bruke 71 milliarder kroner

Med 2018-budsjettet markerer vi en tydelig satsing på eldre. For første gang siden 2007 hever vi kvaliteten på de kommunale sykehjemmene. Vi styrker bemanningen med 120 nye årsverk og setter inn 125 nye årsverk i tjenester, som gjør det trygt å bo hjemme lengre.

Nå bygges det i snitt en ny barnehage hver måned, og byrådet utvider ordningen med Aktivitetsskole til ti bydeler. For en alenemor på St. Hanshaugen med to barn betyr det en innsparing på nesten 4000 kroner pr. måned. Dette gjør vi uten å ta opp en eneste krone i gjeld. Det er mulig fordi vi har en plan for å finansiere dem. Vi har innført en moderat eiendomsskatt, og lar vår egen generasjon gjøre opp for seg.

Oslo byråd er ikke uansvarlig

Byer i vekst har alltid høye investeringer. Det er vår plikt å ivareta nødvendig sosial infrastruktur. Selv om tilflyttingen nå har flatet litt ut, så vil veksten i antall barn og eldre fortsette i uoverskuelig fremtid. De trenger kommunale velferdstjenester, som byen fortsatt må investere for.

Nå rydder vi også opp i vedlikeholdsetterslepet. De borgerlige har i mange år skjøvet denne regningen foran seg. Derfor foreslår vi en økning på 800 millioner kroner til rehabilitering og energieffektivisering, og vil gjøre et løft for rehabilitering av kommunale boliger.

Det er realt å være uenig i politiske prioriteringer, men økonomisk uansvarlige kan man ikke beskylde Oslos byråd for å være. Byens innbyggere kan være trygge på at byrådet kommer til å prioritere velferd og investeringer for barn, unge og eldre også i årene som kommer.

Delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Oslo kommune
  2. Økonomi