Vi må kunne føre en åpen klimadebatt! | Trygve Eklund

FNs klimapanel har en svak begrunnelse for sine konklusjoner om klimaendringene, mener Klimarealistene.

Det fremsettes urovekkende påstander om Klimarealistene.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.


I et innlegg 12. januar hevder Rasmus Benestad og Øyvind Nordli at organisasjonen «Klimarealistene» motarbeider Norges interesser, og bidrar til å svekke arbeidet for å «verne liv og verdier». Vi er også å anse som lite seriøse («en gruppe som kaller seg for Klimarealistene») og knapt å ta på alvor - ettersom vi i hovedsak er «eldre menn som ikke har noen forskererfaring om klimaendringene».

Var opprinnelig bekymret

Om Benestad og Nordli hadde hatt tilgang til våre medlemslister, ville de sett at vi har medlemmer født i nesten alle år fra 1920 til 1995, og at nokså nøyaktig halvparten av medlemmene er født etter 1950. For øvrig er det jo litt spesielt når Benestad/Nordli mener at argumenter i klimadebatten skal vurderes ut fra deltagernes fødselsår.

En rekke av våre høyt kvalifiserte medlemmer har opprinnelig vært bekymret over klimautviklingen ut fra tillit til FNs klimapanel. Men ved å sette seg nærmere inn i saken er de blitt mer og mer kritiske til svakt begrunnede klimatiltak. De som er pensjonister, står nå fritt til bidra til debatten uten å innordne seg politisk korrekthet.

Løse påstander

Det er urovekkende at Benestad/Nordli fremsetter løse påstander om Klimarealistene, som bl.a. forsøkes koblet til amerikanske høyrekonservative tenketanker. «Dokumentasjonen» er henvisning til en omstridt film som vurderer enhver uenighet med FNs klimapanel som jevngod med støtte til tobakks- og oljeindustrien.

Ikke industrivenner

Slike industrivenner har vi faktisk ikke. Og påstanden om «eldre menn ... osv.» er jo dobbelt diskriminerende, ettersom den diskvalifiserer samfunnsdebattanter ut fra kjønn og alder.

Det er mulig at innlegget reflekterer Meteorologisk institutts offisielle syn, siden Benestad og Nordli begge signerer med sin tilknytning til denne institusjonen. En kommentar fra instituttet vil derfor være kjærkommen.

Vitenskap

Klimarealistene mener at både påstander fra Klimapanelet og norsk klimapolitikk skal kunne diskuteres. Vi finner det problematisk at de som tar opp svake punkter i klimaalarmistenes argumenter blir stemplet som uten forståelse for vitenskap.

Klimarealistene ønsker en åpen klimadebatt, og vi støtter oss nasjonalt sett på vårt Vitenskapelige råd, bestående av 21 personer med omfattende vitenskapelige kvalifikasjoner. Internasjonalt refererer vi til et høyt antall meritterte forskere.

Uten støtte

La meg understreke at Klimarealistene arbeider uten støtte fra olje-, gass- eller kullindustri. Vår inntekt kommer i all hovedsak fra kontingenten til våre rundt 800 medlemmer. I 2016 fikk vi riktignok kr 100 000 (hundre tusen) fra stiftelsen Fritt Ord, men dette ble jo mer enn balansert ved at den samme stiftelsen ga NTB kr 500 000 for å drive klimaformidling.


Les mer om klimaendringer her:

Klimaendringer er ikke basert på tro.

FNs klimapanel: Vi må handle raskt!

De forunderlige klimamytene. (Kronikk 2011)