Debatt

Fjerne budrundene? Den norske boligmodellen er en suksesshistorie. | Christian Vammervold Dreyer

  • Christian Vammervold Dreyer
    Christian Vammervold Dreyer
    Administrerende direktør, Eiendom Norge
I stedet for å kaste et godt auksjonsprinsipp over bord, så er det mer relevant å diskutere hvordan auksjonsprinsippet kan gjøres bedre, skriver innleggsforfatteren.

Auksjonsprinsippet er en styrke i det norske boligmarkedet.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Samfunnsøkonom Helle Stensbak beskriver i Aftenposten 6. mai løsningen på det hun tydeligvis mener er et dysfunksjonelt boligmarked, nemlig å fjerne auksjonsprinsippet.

Ved å fjerne budrundene, så slipper boligkjøperne «vinnerens forbannelse», nemlig å kjøpe boligen til en høyere pris enn noen andre er villige til å gi.

Boligkjøperen slipper med andre ord å kjøpe boligen til markedspris.

Gjør som Spania?

Den norske boligmodellen der åtte av ti nordmenn eier egen bolig, er en suksesshistorie og en bærebjelke i det norske velferdssamfunnet.

Jeg deler Stensbaks bekymring over at boligprisene er høye i deler av landet, selv om store deler av prisutviklingen kan forklares av lønnsvekst og rentenivåer.

Men å endre auksjonsprinsippet vil være å endre noe som fungerer bra.

Det norske boligmarkedet er av mange karakterisert som det mest velfungerende i verden. Prisdannelsen er rettferdig og transparent, det er effektivt og det er lave transaksjonskostnader.

Det å peke på Spania som et eksempel til etterfølgelse, er overraskende. Det spanske markedet er lite transparent eller effektivt, og transaksjonskostnadene er vesentlig høyere enn i Norge. De spanske boligprisene har svingt vesentlig mer enn i Norge, og prisene gikk i været inn mot finanskrisen.

Les også

Les også Are Oust og Endre Jo Reites svar til Helle Stensbak: Spanske løsninger vil forverre boligmarkedet

Auksjonsprinsippet en styrke

Auksjonsprinsippet er en styrke i det norske boligmarkedet. Åpenheten skaper trygghet for at prisen er faktisk markedspris. Dessuten er det like vanlig at prisen dannes gjennom forhandlinger mellom forbrukerne.

I stedet for å kaste et godt auksjonsprinsipp over bord, så er det mer relevant å diskutere hvordan auksjonsprinsippet kan gjøres bedre. Eiendom Norge og Forbrukerrådet innhenter nå forbrukernes opplevelser av budgivningen, som vi håper kan resultere i konkrete forbedringsforslag.

Så får markedsprisen komme som et resultat av utviklingen i de viktige driverne til tilbudet og etterspørselen i boligmarkedet, nemlig boligbyggingen, folkeveksten, rentenivå og utviklingen i arbeidsmarkedet og økonomien for øvrig.


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Bolig
  2. Boligmarkedet
  3. Boligpolitikk
  4. Eiendom Norge