Debatt

Ikke kun psykisk, men fysisk. Personer med spiseforstyrrelser utgjør en usynlig risikogruppe for koronavirus. | Finn Skårderud og David Clinton

 • Finn Skårderud
  Forfatter, psykiater og professor, direktør ved Villa SULT
 • David Clinton
  Psykolog og forskningssjef ved Villa SULT og dosent ved Karolinska Institutet
Overspisingslidelse finnes ikke som en egen diagnose i WHOs diagnosesystem ICD-10. I USA har den vært en formell diagnose siden 2013.

Anoreksi, bulimi eller overspisingslidelse: Spiseforstyrrelser må tas på alvor under pandemien.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Uten å dramatisere ber vi om ekstra årvåkenhet for personer med spiseforstyrrelser i disse koronatider. De utgjør en egen risikogruppe.

Vi anmoder våre kolleger i helsevesenet om å være ekstra oppmerksomme på de medisinske og psykologiske behovene hos mennesker med spiseforstyrrelser.

Finn Skårderud og David Clinton.

Spiseforstyrrelser rammer flest unge og unge voksne. Vi lærer i disse dager at unge mennesker stort sett ikke er i risikogruppene for medisinske komplikasjoner. Så sant de ikke har andre underliggende sykdommer.

Alvorlige spiseforstyrrelser er slike underliggende helsevansker. Men de er ofte ikke erkjent eller gjort synlige.

Den usynlige risikogruppen

Dels er de fleste med spiseforstyrrelser normalvektige. Og dels gjør mange med spiseforstyrrelser sitt for å skjule sine handlinger og sine vansker.

Mange har vansker med å erkjenne at de faktisk har slike alvorlige helseproblemer. Psykiatrien blir tidvis anklaget for å sykeliggjøre normale fenomener. Men ved spiseforstyrrelser kan vi se det omvendte, at personer normaliserer sykelig adferd. Det kan være hyppig oppkast og overdreven fysisk aktivitet.

Et klinisk fenomen som bulimi, som i praksis betyr hyppige overspisinger og rensende adferd, kan alvorlig forstyrre kroppens kjemi. Dette øker blant annet risiko for hjertesvikt.

Les også

Jeg skal for første gang gi en nøyaktig beskrivelse av en anorektikers diett. Vel bekomme.

Overdødelighet av lungebetennelse

Anoreksi er den sjeldneste av spiseforstyrrelsene. Dette er psykiatriens mest dødelige lidelse. Utover selvmord og generelt forkortet levealder har man sett overdødelighet av lungebetennelse. Dette er et av de sentrale symptomene på covid-19.

Når kroppen over tid er under- og feilernært, vil i praksis alle organsystemene rammes. Anoreksi er vanligvis ikke så lett å skjule. Men en av de store utfordringene ved spisevegring er at mange ikke i tilstrekkelig grad selv innser helsefaren.

Vi som er nær dem, blir redde når de ikke i tilstrekkelig grad selv blir redde. For noen kan det oppleves mer skremmende å legge på seg enn å leve på dødens rand. Det er en erfaring at pasienter med anoreksi kan ha nedsatt feberrespons ved infeksjoner og ha lavere forekomst av tydelige infeksjonssymptomer. Dette kan bety at alvorlige medisinske tilstander blir oversett.

Få behandlingstilbud for vanlig lidelse

Blant unge og voksne regner vi tre hovedgrupper av spiseforstyrrelser. Den tredje spiseforstyrrelsen ved siden av anoreksi og bulimi er overspisingslidelse – på engelsk binge eating disorder, BED.

Dette er kanskje den vanligste spiseforstyrrelsen og rammer en større andel menn enn ved anoreksi og bulimi. Overvekt eller fedme er kjente, om ikke nødvendige, konsekvenser.

Maten blir brukt til å regulere vanskelige følelser. Denne tredje spiseforstyrrelsen finnes ikke som en egen diagnose i WHOs diagnosesystem ICD-10. Dette er til forskjell fra USA, hvor BED har vært en formell diagnose siden 2013.

Hos oss er det således meget sparsomt med behandlingstilbud. Det finnes noen ytterst få, som ved Modum Bad og Villa SULT.

Les også

Hun trodde hun var den eneste i verden som brukte mat som dop. Nå vil hun at flere skal få vite om sykdommen.

Overvekt og fedme overrepresentert

Ferske data fra Storbritannia, gjengitt blant annet i Daily Mail, forteller at mennesker med overvekt og fedme er klart overrepresentert blant koronapasienter i intensivbehandling.

Av de første 194 koronapasientene som var innlagt, var 63 prosent overvektige eller led av fedme. Hypoteser er redusert immunforsvar og pustebesvær blant overvektige. Diabetes er også relevant.

Det er absolutt grunn til å regne personer med spiseforstyrrelser som en egen risikogruppe i disse dager. Oppdatert kunnskap blant helsepersonell er helt avgjørende.

Til våre kolleger: Observer, spør og våg å ta opp temaene med dem dere tror det gjelder. Inviter til åpne, ærlige, trygge og rolige dialoger. Hold moralisering tilbake, og ikke la dere provosere av manglende vilje til endring eller erkjennelse av det medisinske alvoret. Nå er det viktig med kompetente lavterskeltilbud. De bør være gratis i disse dager.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Spiseforstyrrelser
 3. Anoreksi
 4. Overvekt
 5. Koronaviruset