Debatt

Feilinformerer om Høyres pensjonstyveri | Fem offentlig ansatte

  • Fem offentlig ansatte
Anniken Hauglie (H).

Det er grovt urimelig når vi jobber lenger enn til 67 år og får mindre og mindre pensjon jo lenger vi arbeider.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I et debattinnlegg i Aftenposten skriver tidligere seniorskattejurist Unni Bjelland at hun ikke fikk tjenestepensjon fordi hun valgte å jobbe til hun var 73 år.

Bjelland fulgte Høyres ønske om å stå lenger i jobb, betalte inn ekstra til tjenestepensjon og sparte staten for utbetaling av tjenestepensjon.

Arbeidsminister Anniken Hauglie svarer at det er helt greit at Bjelland og andre som har valgt å jobbe lenger, straffes med mindre og mindre pensjon. Med andre ord kunne vi sluttet som da vi ble 67 og fått pensjonen vi hadde krav på. Siden vi valgte å arbeide etter 67 år, har vi oss selv å takke.

Feil og usannheter

Hauglie prøver med feil og usannheter å skape inntrykk av at vi er sytekopper. «Jeg tror de aller fleste vet at det ikke utbetales en tjenestepensjon på 66 prosent av sluttlønn i tillegg til en full alderspensjon fra folketrygden – det ville vært grovt urimelig.» Ingen av oss har krevd å få tjenestepensjon på 66 prosent av sluttlønn i tillegg til alderspensjon fra folketrygden.

Hauglie fantaserer. Vi har krevd at summen av tjenestepensjon og folketrygd skal utgjøre 66 prosent av sluttlønn, slik våre statlige og kommunale arbeidsgivere har lovet, og som vi har betalt for i 35–50 år.

Hauglie skriver videre: «Men vi kan ikke både gi dem som slutter tidlig like høy pensjon som før pensjonsreformen, og samtidig gi enda høyere pensjon til dem som jobber lenge.» Igjen: usannhet. Ingen har forlangt høyere pensjon enn før pensjonsreformen. Men det er grovt urimelig når vi jobber lenger enn til 67 år og får mindre og mindre pensjon jo lenger vi arbeider. Slik har det aldri vært tidligere. Påstanden om at vi krever mer pensjon enn før, er usann.

Høyrestatsråden avslutter med: «Regningen må i så fall tas av ansatte i privat sektor og alle generasjonene etter dem.» Igjen fantaserer Hauglie. Vi har spart opp denne pensjonen, spart staten for utgifter og gitt staten inntekter ved å arbeide lenger.

Molbopolitikk

Når vi straffes økonomisk med mindre pensjon når vi arbeider lenger, vil det føre til at flere slutter ved 67 år. Det fører til større utgifter og mindre inntekter til ordningen med tjenestepensjon fordi den tas ut tidligere, og dermed utbetales over flere år. I tillegg blir det mindre arbeidsinnsats, mindre verdiskapning, og det blir betalt mindre skatt. Hauglies ordning er ren molbopolitikk.

To av våre offentlige pensjonsleverandører PKH (Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet) og KLP (Kommunal lands- og pensjonskasse) har dokumentert våre store tap av innbetalt tjenestepensjon, og ønsker opprydding i urimeligheten og Høyres pensjonstyveri.

Senterpartiet har foreslått opprydding slik at vi får ordninger hvor en ikke taper på å arbeide lenger. Rødt har forstått urimeligheten og støtter Sp. Men Høyres statsråd kommer med usannheter og feilinformasjon for å hindre opprydding. De tvinger Venstre og Frp til å være med på det. Flere tusen nåværende og tidligere offentlig ansatte har mistet sin tjenestepensjon helt eller delvis.

Hilmar Stavang, Bergen (jobbet til 70)

Mette Aasen, Trondheim (jobbet til 70)

Bjarne Jensen, Oslo (jobbet til 72)

Svein Grindahl, Skjeberg (jobbet til 70)

Hans Ravndal, Oslo (70 og jobber fortsatt)

Andre innlegg i denne debatten:

Les også

  1. Unni Bjelland: Hvor ble det av min tjenestepensjon? Etter 17 år i skatteetaten får jeg kr 0.

  2. Anniken Hauglie: Oppklaring om offentlig tjenestepensjon

  3. Anniken Hauglie: Får den pensjonen som er lovet

Les mer om

  1. Pensjon
  2. Arbeidsliv
  3. Anniken Hauglie