Ullevål-alternativet må utredes som likeverdig alternativ til Gaustad/Aker | Høyre-politikere i Oslo

Styret i Helse Sør-Øst har vedtatt å legge ned Ullevål sykehus.

Det er urovekkende dersom det er Ullevål-tomtens alternative verdi som boligprosjekt som avgjør fremtidens pasienttilbud.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Se liste over innleggsforfatterne nederst i saken.

Helse Sør-Østs sykehusplaner bekymrer oss. Avgjørelsen fremstår som truffet på ufullstendig faktagrunnlag. Konsekvensene av en feil beslutning vil ramme alle som trenger sykehus de neste 100 årene.

«Belysningen» vurderer ikke Ullevål-tomten for den mest opplagte løsningen: et fremtidig samlet Oslo universitetssykehus kombinert med et lokalsykehus for Groruddalens innbyggere på Aker. Uten dette sammenligningsgrunnlaget er det ikke mulig å beslutte hva som vil gi det beste pasienttilbudet.

Dårligere pasienttilbud

Det kan ikke undervurderes hvor lang tid det tar å etablere velfungerende medisinske miljøer. Det er oppsiktsvekkende at et samlet medisinsk fagmiljø er imot HSØs planer fordi det vil gi et dårligere pasienttilbud. Det er svært uvanlig at mistillit til ledelsen fremmes fra et så bredt hold, begrunnet med at planene er faglig uforsvarlige.

Ullevål-alternativet kan være 20 milliarder billigere. Nye bygg er effektive uansett hvor de bygges, og mindre penger til bygg gir mer penger til pasienttjenester. Det er urovekkende dersom det er Ullevål-tomtens alternative verdi som boligprosjekt som avgjør fremtidens pasienttilbud.

Prestisje trumfer fakta?

Oslo Høyre har vedtatt at Ullevål-alternativet må vurderes grundig sammen med nybygging på Gaustad, at planene må sikre sykehuskapasitet for fremtiden og ha reserveareal for videre utbygging. Bydelsutvalgene i Nordre Aker og på St. Hanshaugen har truffet enstemmige vedtak og påpekt at den gjennomførte belysningen er utilstrekkelig. De krever full utredning av Ullevål/Aker-alternativet. Senior Høyre er enig.

Stortinget har ikke vedtatt HSØs «målbilde» om bygging på Gaustad og Aker. Vi mener det er uklokt å kåre en «målvinner» før konkurransen er gjennomført på likeverdige premisser.

Denne saken dreier seg ikke om lokalisering. Det avgjørende er at det blir samme eller bedre pasienttilbud enn i dag.

For å bli kvitt mistanken om at prestisje trumfer fakta, må Ullevål/Aker-alternativet utredes som likeverdig alternativ til Gaustad/Aker før bygging på Gaustad igangsettes.

Anne Christine Kroepelien, leder for bydelsutvalget (H) på St. Hanshaugen

Per Henry Christiansen, leder for bydelsutvalget (H) i Nordre Aker

Ellen Christiansen, tidligere helsebyråd (H) i Oslo og tidligere styremedlem i OUS

Thea Kristine Schjerven, tidligere byrådssekretær og bystyremedlem (H)

Elin Horn Galtung, bystyremedlem (H) og tidligere leder for bydelsutvalget i Vestre Aker

Grete Horntvedt, bystyremedlem (H) og leder for Oslo Senior Høyre

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.