Næringslivet kan presse frem tøffere klimatiltak | Odd Arild Grefstad og Kjerstin Braathen

Som finansaktører og to av Norges største private investorer mener vi verden, næringslivet og politikerne går glipp av store muligheter dersom vi ikke øker tempoet i det grønne skiftet, skriver Odd Arild Grefstad og Kjerstin Braathen.

Det er ikke en motsetning mellom å vise samfunnsansvar og sikre langsiktig avkastning til våre kunder.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Om få dager møtes representanter for norsk samfunns- og næringsliv igjen. Et av hovedtemaene under NHOs årskonferanse er hvordan vi skal nå klimamålene, og sammen skal vi på scenen diskutere fremtidens kapitalisme.

Det er gledelig at det grønne skiftet står sentralt når Bedrifts-Norge samles, men bakteppet er dystert. På tampen av fjoråret endte klimatoppmøtet COP25 i Madrid som en politisk skuffelse.

Integrere bærekraft

Når politikere mislykkes, må næringslivet og finansbransjen ta grep. Det har vi gjort før, og det skal vi også gjøre nå. Det så vi i Madrid: Mange globale selskaper viste der til konkrete eksempler på hvordan de jobber for å få ned egne utslipp.

Innen finans, som vi er en del av, danner stadig flere investorer allianser som påvirker verdens selskaper til å ta klimagrep. DNB og Storebrand er begge med i ulike investorallianser med klare prinsipper for ansvarlige investeringer

Som finansinstitusjoner har vi også andre påvirkningsmuligheter. I DNB har vi de siste årene jobbet mye med hvordan vi kan integrere bærekraft i utlånsvirksomheten vår. Allerede er dette en del av bankens risikovurderinger, og for bare noen uker siden så vi det første store selskapslånet i Norge der rentene er knyttet til bedriftens klimagassutslipp. Lavere utslipp gir lavere risiko og lavere rente.

Les også

For næringslivets skyld, ikke vann ut Norges klimamål med utslippskvoter | Bjørn Kjærand Haugland og Jens Ulltveit-Moe

Fremtidens finansielle vinnere

Den politiske fallitten i Madrid er frustrerende. Verdens utslipp økte i fjor, mens vi vet de må reduseres med 8 prosent hvert år om vi skal nå utslippsmålene i 2030 og stoppe oppvarmingen på maks 1,5 grader. Vi er langt fra i mål. Vi er ikke engang på rett vei som verdenssamfunn. Og det når det avgjørende tiåret i klimakampen står foran oss.

Resultatene fra klimatoppmøtet er også et paradoks, for det som skal til av politiske tiltak for å begrense klimautslippene, blir stadig billigere og mer tilgjengelig. Innen teknologien og næringslivet er det nå svært mye som går i riktig retning. Og: Som finansaktører og to av Norges største private investorer mener vi verden, næringslivet og politikerne går glipp av store muligheter dersom vi ikke øker tempoet i det grønne skiftet.

For det første: Vi mener selskaper som tar hensyn til klima blir fremtidens finansielle vinnere fordi de har bedre forståelse for utviklingen i verden og hvordan håndtere risiko og muligheter.

For det andre: Kundene vil ha det. Vi har begge erfart en økende etterspørsel etter bærekraftige finansprodukter. Det er også årsaken til at Storebrand nå har over 260 milliarder kroner i fossilfrie fond og pensjonsløsninger – en tredjedel av totale midler til forvaltning.

Næringslivet presset på

Vi tar gjerne en dialog med myndighetene om løsninger og rammebetingelser som kan stimulere og legge til rette for det grønne skiftet.

Det finnes allerede forbilder. På 1980-tallet bidro standhaftigheten fra amerikansk industri til at amerikanske politikere tok hullene i ozonlaget på alvor. Næringslivet presset på for at politikerne skulle få til internasjonale avtaler som reduserte ozonskadelige gasser. Og bedriftene gjorde dette fordi de hadde langsiktig lønnsomhet som motivasjon.

Det endte med at verden fikk på plass et forpliktende rammeverk. Det vi kjenner som Montreal-traktaten, ble en ubetinget suksess.

Vi har alle et ansvar for å overlate en god verden til dem som kommer etter oss. I vår tid er klimaendringene den største trusselen. Vi som finansaktører er langt fra perfekte, og vi må og skal gjøre langt mer. Men vi har forstått det. Det er ikke en motsetning mellom å vise samfunnsansvar og sikre langsiktig avkastning til våre kunder. Vi står midt i en tid der det kundene etterspør og det som er bra for verden, sammenfaller.

Vi skal gjøre det vi kan for å påvirke. Og for å ha mer kraft i påvirkningen blir det viktig å danne allianser. Vi er mektigere sammen.