Kort sagt, onsdag 23. oktober

Kritikere og dobbeltroller. Dette er dagens kortinnlegg.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Kritikk av kritikere er ikke taushetsbelagt

Selv om jeg vet at det ikke var hensikten, jeg har nemlig spurt, etterlater Trond Haugens kommentar i Aftenposten et inntrykk av at jeg har brutt loven om taushetsplikt. Det inntrykket kan jeg ikke la henge.

Haugen og jeg har sittet sammen i komiteen som deler ut statlige arbeidsstipend til kritikere, et hyggelig samarbeid og en spennende oppgave. I spalten Medierevisjonen brukte jeg mine erfaringer herfra for å underbygge en påstand om at altfor mange norske kritikere har dobbeltroller som er egnet til å så tvil om hvorvidt kritikken er fri og uavhengig.

Haugen går ikke inn på faktum, men skriver at komiteen rapporterer alle bekymringer om dobbeltroller til Kulturdepartementet, og deretter minner han om at medlemmene av komiteen har taushetsplikt i tråd med Forvaltningslovens paragraf 13.

Paragraf 13 slår fast at den som gjør oppdrag for et forvaltningsorgan ikke har lov til å dele personopplysninger med uvedkommende. Det har jeg heller ikke vært i nærheten av å gjøre. Videre sier loven at man ikke kan lekke informasjon som må være hemmelig av konkurransemessige hensyn. Heller ikke dette punktet er relevant.

Det er mulig jeg burde vært enda mer tydelig på at jeg ikke skrev min tekst på vegne av andre enn meg selv, men å opplyse offentligheten om generelle trekk og tendenser i søkermassen til statlig finansierte stipender, har ingenting med taushetsplikt å gjøre.

Anki Gerhardsen, journalist og kritiker