Debatt

Salget forsetter som før

Omsetning rett utenfor vinduene

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.
Foto: Rolf Øhman
Rolf Melheim

Vi som bor i områdene langs Akerselva på nedre del av Grünerløkka har de siste årene ikke hatt det så hyggelig. Som VG Nett riktig skriver: «Fra Grünerløkka, langs Akerselva, til Vaterlandsområdet på Grønland, via T-banestasjonen og videre til narko-platået på Oslo S, får vi tilbud om alt fra hasj og piller – til speed og heroin. Flere av selgerne er svært pågående. En av mennene på Grønland sparker etter oss når vi sier nei».Stasjonssjef ved Grønland politistasjon Kåre Stølen sa det slik til NRK: «Ukentlig blir folk ranet og angrepet av personer som selger narkotika langs Akerselva».

  1. mai 2010 uttalte Stølen til mediene: «På ryktebørsen sies det at man kan reise hit og selge narkotika uten å risikere særlige straffereaksjoner. Vi kan ikke la Oslo bli en frihavn for disse kriminelle...I snitt pågriper vi rundt 15–20 personer hver dag. Oslopolitiet har anmeldt nesten 3000 narkotikaforbrytelser hittil i 2010. Det er 75 prosent flere enn på samme tid i fjor.»

Kontrolleres av asylsøkere

En NRK-reportasje konkluderte med: «En stor del av hasjsalget langs Akerselva kontrolleres av asylsøkere». Avdelingsdirektør Åge Gustad ved Politiets utlendingsenhet, uttalte også: «Mange av de politiet pågriper for narkotikasaker, er ikke registrert i noe register....Vi ser at enkelte velger å søke asyl først etter at de er blitt pågrepet av politiet for straffbare forhold.» Disse personene er altså kommet til Norge for å tjene penger på å selge narkotika, og de utnytter asylordningen når de blir arrestert for å kunne bli lenger.

Løslates samme dag

Stølen har også sagt til mediene at kriminelle asylsøkere må kunne «forvares» inntil de kan sendes ut av landet. «Vi bruker altfor mye tid på å pågripe de samme personene om igjen og om igjen», forteller stasjonssjefen som får støtte fra opposisjonen på Stortinget. Stølen røpet i samme intervju hva som skjer med de arresterte: «Som regel slipper de med en tilståelsesdom og kan gå fri dagen etter. Vi har ingen mulighet i dag for å forvare disse menneskene.»

Dette vil sikkert forbause mange. Hvorfor slipper en «asylsøker», som er arrestert for å selge narkotika, ut dagen etter? Jo, i Oslo-området, fordi det er fullt på Trandum, som er Politiets utlendingsenhets forvaringssted med 60–70 plasser. Dette betyr at det egentlig ikke har noen hensikt for politiet å arrestere asylsøkende narkotikaselgere, når det er fullt på Trandum. Dette er da også hovedgrunnen til at narkotikasalget på nedre Grünerløkka fortsetter som før, og vi som bor og lever her må tåle åpen omsetning utenfor vinduene våre.

Identitetsløse

Ifølge tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI) leverer 11 prosent av dem som søker asyl i Norge identitetsdokumenter. De andre 89 prosent gjør ikke det og regnes da som identitetsløse. Blant disse er det antagelig noen hundre som velger å selge narkotika mens de venter.

Identitetsløse narkotikaselgere som har fått avslag på sin asylsøknad, kan sendes ut av landet. Men på grunn av internasjonale avtaler, kan denne først skje etter at Politiets utlendingsenhet har etterforsket saken, og har klart å fastslå riktig identitet. For en utenforstående virker det som om et slikt arbeid må være både vanskelig og ressurskrevende. I mediene finner man da også følgende: «Justisminister Storberget er ikke fornøyd med Politiets utlendingsenhets evne til å få sendt ut asylsøkere som selger narkotika. Aftenposten skriver torsdag at av 164 pågrepne, er bare 13 sendt ut».

Alarmerende

Sunn fornuft sier at når problemene er mange, får man ta de verste først. Kjernen i problemet er at identitetsløse asylsøkere kan være i Norge i flere år og selge narkotika, bli arrestert og slippe ut igjen – flere ganger. Dette latterliggjør både politi og myndigheter, og skaper en følelse av håpløshet. Som tidligere byrådsleder Erling Lae sa det: «Det er ikke bare flaut, det er fullstendig uakseptabelt. Det er åpenlys kriminalitet som ødelegger livet og bomiljøet til folk som bor her». Vi som over tid har observert det økende salget her på Grünerløkka, mener situasjonen er alarmerende. Egentlig vet vi alle at narkotika ødelegger mange ungdommer og familiers liv, og de facto tar liv.

Hva skjer egentlig når en narkotikaselger sendes ut av landet?

Det mest vanlige er dessverre at de kommer tilbake til Norge etter kort tid. Selv om de tas imot av politiet ved ankomst til for eksempel Hellas, som mange har som det første land de søkte asyl i, løslates de vanligvis dagen etter, og flyr så tilbake til Norge. Myndighetene i Hellas er selvsagt lite interessert i å beholde narkotikaselgende asylsøkere. Som et apropos kan nevnes at en av dem som har vært sendt ut av Norge flere ganger for salg av narkotika langs Akerselva, har oppholdt seg hos oss helt siden 2008. Det er vel unødvendig å si at her ligger det store utfordringer for justisministeren.

Jeg vil på bakgrunn av denne redegjørelsen og de problemer beboerne på nedre Grünerløkka har vært utsatt for flere år, foreslå at det nedsettes en undersøkelsesgruppe for å avklare hvorfor Oslo-politiet ikke har klart å oppfylle sitt eget mål om å fjerne det åpne salget av narkotika i hovedstaden i løpet av 2010.

Fører til økende rasisme

Til slutt vil jeg vil gjerne si at jeg med dette innlegget ikke ønsker å bidra til rasisme. Vi som bor i området der det selges narkotika hver eneste dag, ønsker at denne svært farlige og samfunnsødeleggende trafikken skal opphøre. At narkotikasalget utføres av personer med røtter i Afrika og at salget ikke stoppes, er sannsynligvis viktigste drivkraft bak en eventuell økende rasisme. De fleste asylsøkere tilhører ikke denne gruppen, men flykter fra nød eller forfølgelse og har full rett til å søke asyl i Norge. De som innvilges asyl bør integreres og respekteres, og få beholde sin egenart.

Les mer om

  1. Debatt