Debatt

Kort sagt, fredag 21. april

Slankink under graviditeten og digital skole. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det er viktig å snakke og skrive om svangerskap og slanking

Undertegnede ble omtalt av Nina Kristiansen i spalten Uviten denne uken, i en sak som handlet om slanking og gravide. Kristiansens poeng var at vi som har tatt opp dette, bygger bekymringen vår på rykter og uvitenhet.

Jeg har, som Kristiansen også skriver, vært forbeholden i mine antagelser, men har likevel valgt å beskrive det vi mistenker er en økende trend. Jeg er den første til å være enig i at man skal være ytterst forsiktig med å slå opp ting og temaer som er dårlig fundamentert med forskning. Jeg er også enig i at det er på høy tid at dette forskes på, og at vi kan få noen tall på fenomenet. Jeg får støtte hos forskere, ved blant annet NTNU, som også har uttalt seg i mediene om dette.

Kristiansen har ikke rett i at dette er et særnorsk fenomen. I 2013 skrev den berømte psykologen Susie Orbach rapporten «Two for the price of one» for den britiske regjeringen, om body-image-utfordringer i svangerskapet. I USA er «pregorexi» et eget navn på redselen for å legge på seg i svangerskapet.

Jeg mener for øvrig at det må være lov til å diskutere offentlig trender og tendenser man ser i samfunnet, også om man er helsepersonell og fagperson. Økt kroppsopptatthet og såkalt kroppspress er et av disse temaene, ikke minst blant gravide og nybakte mødre.

Markedet for tilbud og «kurer» som skal hjelpe kvinnene med å få tilbake kroppen sin, øker. Det er ikke heldig i en tid hvor fokuset burde vært hos barnet. Dette er nok skambelagte områder og vanskelig å få helt sikre tall på, men det er allikevel viktig å snakke og skrive om.

Kari Løvendahl Mogstad, lege


IKT i skolen skal gi bedre læring

God bruk av digitale verktøy kan gi oss en bedre skole, der elevene lærer mer og lærerne får bedre tid til hver enkelt.

I Aftenposten onsdag etterlyser Andreas Halse en plan for bruk av digitale verktøy i skolen. Vi er enige. I Stortinget foreslo Arbeiderpartiet høsten 2016 en nasjonal strategi for digitalisering i skolen. De samme forslagene skal Aps landsmøte behandle i forslaget til nytt partiprogram.

Ap vil at alle elever skal ha tilgang til egen datamaskin eller nettbrett, men minst like viktig er det at vi samtidig satser på lærerikt innhold og at lærerne har godt digital kompetanse. Norge bør la seg inspirere av den nasjonale satsingen Danmark som begynte i 2011.

Vi foreslår:

 • En nasjonal innkjøpsordning for digitale læremidler, slik at lærerne enkelt kan velge mellom kvalitetssikrede læremidler.
 • En kompetanseutviklingsplan for å gi lærere påfyll om god pedagogisk bruk av digitale verktøy.
 • En nasjonal satsing på utvikling av programvare. Norge har fantastiske fagmiljøer innen læringsteknologi, de må brukes til å utvikle læremidler tilpasset norsk skole
 • En satsing på infrastruktur. Alle elever skal ha tilgang på datamaskin, men skolene trenger også annen infrastruktur som god nok bredbåndtilgang.

Det store problemet i norsk skole er ikke en hemningsløs satsing på datamaskiner, men at Regjeringen nesten ikke gjør noe. Røe Isaksen og Regjeringen skyver ansvaret for digitale verktøy over på kommunene. Da blir det tilfeldigheter og kommuneøkonomi som avgjør. Digital kompetanse er for viktig til å forbeholdes bare noen heldige elever.

Hvis Arbeiderpartiet vinner valget til høsten, vil vi heller satse på skole enn å bruke nye milliarder i skattekutt til dem med mest fra før. Det viktigste i livet må være det viktigste i politikken. Ingenting er viktigere enn barna våre.

Christian Tynning Bjørnø, stortingsrepresentant (Ap)Les mer om

 1. Svangerskap
 2. Slanking
 3. Christian Tynning Bjørnø
 4. Digital
 5. Kroppspress
 6. Uviten
 7. Digitalisering