Colorados cannabislegalisering er ikke et forbilde | Mina Gerhardsen

  • Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan
En ansatt hos en marihuanaprodusent i Colorado trimmer planter som nettopp er høstet.

Colorado har høyest cannabisbruk i landet og høyest bruk blant mindreårige. Etter legaliseringen har rusbruk i trafikken økt.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

A-magasinet har i sin reportasje en ganske glanset fremstilling av konsekvensene av legaliseringen i Colorado. Erfaringene viser at legaliseringen også har en pris:

  • Cannabisbruk siste måned har økt langt raskere i Colorado enn i USA for øvrig og er nå nesten dobbelt så høy som landsgjennomsnittet.
  • Til tross for årlige variasjoner tyder nasjonale studier på økt regelmessig bruk blant 12–17 åringer i Colorado siden legaliseringen, mens bruken har gått noe ned nasjonalt.
  • Andelen cannabisrelaterte dødsfall i trafikken er om lag doblet i Washington siden legaliseringen og har økt med en tredjedel i Colorado.
  • Antall cannabisrelaterte sykehusinnleggelser har økt med 70 prosent i Colorado siden legaliseringen.
  • Ulovlig produksjon, omsetning og offentlig bruk av cannabis har økt betydelig.

Økte rusrelaterte problemer

Legalisering skulle sørge for kontroll med salget, begrense mindreåriges bruk og redusere kriminaliteten. Statsadvokaten i Denver fastslår at kriminaliteten tvert om har gått opp og at politiet nå bruker mer ressurser på å håndheve cannabislovene og etterforske cannabiskriminalitet enn noensinne.

Guvernør John Hickenlooper har kalt det ulovlige cannabismarkedet «a clear and present danger».

Erfaringene så langt tyder på at legaliseringen ikke har løst de problemene den skulle løse, men at prisen er økte skader og rusrelaterte problemer. Det illegale markedet er høyst til stede, mindreårige har god tilgang og skadevirkningene øker.

Økt tilgjengelighet gir økt bruk

Rusforskning viser at økt tilgjengelighet gir økt bruk Det gjelder også for cannabis. Det er flere cannabisutsalg enn Starbucks-kafeer i Colorado. Tilgjengelighet og normalisering har gitt økt bruk i alle aldersgrupper av et rusmiddel som har et klart risikopotensial, fra avhengighet og svekkede kognitive evner til fare for schizofreni og psykose.

Mens A-magasinet skriver om det positive med nye arbeidsplasser og skatteinntekter på grunn av cannabislegaliseringen, vies det altfor lite oppmerksomhet til dem som betaler prisen.


I fjor høst foregikk det en debatt mellom blant andre professor Willy Pedersen og Mina Gerhardsen om cannabis, skadevirkninger og legalisering:


Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.