Debatt

Kort sagt, fredag 13. mars

 • Debattredaksjonen

Klima. Smittehåndtering. Barns netthverdag. Korona. Her er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Mer klimajuks

Oljeingeniør Kjell Erik Eilertsens argumentasjon i Aftenposten 5. mars koker ned til:
1. Det er absolutte utslipp som betyr noe i klimaregnskapet.
2. Norge bør si opp Parisavtalen.

Det er vanskelig å se noen logisk sammenheng mellom 1 og 2. Derimot er det lett å se hvordan en oppsigelse av Parisavtalen kan styrke inntjeningen for selskaper som leverer tjenester til oljeleting og -boring.

Eilertsen skriver at USA har sagt opp Parisavtalen og likevel redusert sine utslipp. Det er ikke helt sant, USAs utslipp økte i 2018. USA slipper fortsatt ut nesten dobbelt så mye CO2 pr. innbygger som Norge gjør. At amerikanske utslipp flater ut, skyldes i stor grad at mange investorer legger inn klimarisiko i sine kalkyler. Derfor satser stadig flere på solkraft og vindkraft.

Norge slipper ut mer CO2 pr. innbygger enn det Kina gjør. Og hvis vi ser på akkumulerte utslipp pr. innbygger, er forskjellen dramatisk. Det er summen av utslipp frem til i dag som har skapt klimakrisen, og vi har sluppet ut vår del og vel så det. Da setter det ikke noe godt eksempel å sabotere klimadugnaden, slik Eilertsen synes vi skal gjøre.

Øyvind Kvernvold Myhre, fysiker og forfatter


Evne til god smittehåndtering må stå i fremste rekke når man planlegger sykehus

Sykehus behandler både smitteutsatte og smittede pasienter. Disse skal holdes strengt adskilt. Smitten må ikke spres i sykehuset.

Ullevål ble bygd med paviljonger der smitterammede kunne isoleres. Utenom epidemier ble paviljongene brukt til vanlig sykehusdrift. Koronasmitten ble først registrert ved Ullevåls øyeavdeling. Denne ligger i eget bygg og har derfor barriere mot spredning til andre deler av sykehuset.

Hadde smitten oppstått i en av høyblokkene planlagt på Gaustad, ville det blitt dramatisk høyere fare for spredning til hele sykehuset. Dessuten er isolatenheten for høyrisikosmitte planlagt midt i en høyblokk. Faren for katastrofe er åpenbar.
Alternativet Parksykehuset Ullevål vil spre Oslo universitetssykehus (OUS) på flere bygninger, med forbindelser som enkelt kan brytes. Smittebegrensning vil være enkel og effektiv. Å unnlate å utrede dette alternativet vil være en stor unnlatelsessynd.

Smitte vil ramme på nytt og på nytt. Evne til god smittehåndtering må stå i fremste rekke når man planlegger sykehus. Dette gjelder også for OUS.

Hans Erik Heier, professor emeritus, immunologi og transfusjonsmedisin; Bjørg Marit Andersen, professor emerita, smittevern og medisinsk mikrobiologi; Rolf Kåresen, professor emeritus, kirurgi, tidligere sjeflege Ullevål


Viktigere å sette grenser enn å være god på emoji-dans

Jeg vil takke Silje Sirnes Winje for tilbakemelding i Aftenposten om barn og sosiale medier. Og jeg kan glede Winje med at jeg fikk gjøre livets første emoji-dans da jeg besøkte politiet i Bergen forrige uke. Hvis du tar en titt på @politivest på TikTok, ser du at 71.000 har sett videoen. Det er fantastisk hvor flinke politiet er til å nå ut til barn og unge gjennom deres plattformer.

Jeg er enig i at vi foreldre må ta større del i barns netthverdag. Men vi trenger også voksne som tør å være upopulære ved å sette grenser. Som barneminister tar jeg gjerne den jobben ved å si at barn under 13 år ikke bør være på sosiale medier.

Vi vet at barn er sårbare for mobbing, målrettet markedsføring og kan bli utsatt for personer som ikke er dem de utgir seg for å være. Politiet melder om en sterk vekst i nettbaserte overgrep. Derfor må vi også sikre at barn har nettvett, vi må være gode rollemodeller og interessere oss for barnas nettvaner.

Jeg er glad for at mange jobber for godt innhold i sosiale medier, men for meg er det viktigere å sette grenser for barn og foreldre enn å være god på emoji-dans.

Kjell Ingolf Ropstad, barne- og familieminister (KrF)


Norges klimautslepp og Paris-avtalen

Sivilingeniør Kjell Erik Eilertsen hadde i innlegg i Aftenposten 5. mars, «Norge bør trekke seg fra Parisavtalen», mange fakta og tal om utsleppa frå dei ulike verdsdelane og dei største landa i verda.

«Hva betyr det at Norge halverer sine utslipp? Omtrent ingenting, cirka En halv promille av verdens utslipp. Om ti år enda mindre.»

Trass i dette oversynet er eg usamd med konklusjonen.

Noreg har det nest største utslepp pr. innbyggar i verda. Berre USA har enda høgare utslepp. Kvifor har ikkje Eilertsen teke dette med i sitt talmateriale over klimautslepp?

CO2-utslepp pr. innbyggar 2018 (Kilde: Global Carbon Budget 2019):

 • USA 16,6 tonn
 • Noreg 8,3 tonn
 • Kina 7,0 tonn
 • EU 6,7 tonn
 • Verden 4,8 tonn
 • India 2,0 tonn

Noreg sitt utslepp pr. innbyggar er 18,5 % høgare enn i Kina.

Halvparten av alle land i verda og 28 statar i USA og ei rekke av verdas største byar er mindre enn Noreg. Meiner Eilertsen at desse ikkje treng å yta noko med omsyn på å redusera utslepp av CO2?

Einar Fanebust, pensjonert skuleleiar


Skoler på i Viken bør stenges

Klassekampen skrev denne uken om at kinesiske myndigheter tok luven av svineinfluensautbruddet i 2009 ved å stenge skoler. Det er lett å se en kobling mellom skoler og spredning av smitte. En videregående skole kan ha 2000 elever og flere hundre ansatte. I Oslo og Viken er dette vanlig. De kan utvikle seg til store sentralbanestasjoner for formidling av smitte. En elev med en italia-reise i bagasjen kommer til en skole og utløser en bølge. Vi vet at mange går i dagevis uten tegn til sykdom og likevel har viruset. Unge og barn er ikke utsatte. Det kan gjøre dem lite forsiktige.
Tall fra Italia viser ikke lyse utsikter for Norge. Hundre døde i løpet av et døgn var en av helgens nyheter.
I svenske medier går en samtale på om de har oppsparte midler til å tåle stenging av offentlig sektor. Vårt land er her i en unik posisjon. Med over 8000 milliarder kroner i oljefondet er vi ikke i fare på dette plan. For å unngå italienske tilstander kan tiltak gjennomføres. Skolene i Oslo og Viken bør stenges. Dette vil kunne ha stor effekt på spredningen, og vi vil kunne spare liv. Med teknologi er det lett å gi hjemmeundervisning. Trolig vil ikke elevene miste mye læring. Gevinsten moralsk ved å spare menneskeliv kan uansett ikke måles opp mot disse tapte skoledagene.

Nils Ole Hagen, lektor i Viken fylkeskommune


Les mer om

 1. Kort sagt
 2. Parisavtalen
 3. Utslipp
 4. Sykehus
 5. Nettvett
 6. Oslo universitetssykehus (OUS)