Debatt

Smittespredningen driver dødeligheten av covid-19 | Vatten, Munkvik og Alsnes

 • Lars Vatten
 • Morten Munkvik
 • Ingvild Vatten Alsnes

De yngre må vise solidaritet med de eldste og mest utsatte: Da er de faktisk med å redde liv! skriver artikkelforfatterne. Morten Uglum

Regnestykkene viser at covid-19 er ekstremt farlig for de eldste.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Dødelighet av sykdom i befolkningen og blant de syke (letaliteten) blandes ofte sammen, og det skaper forvirring. Har man god oversikt over folketall og aldersfordeling, er det enkelt å måle dødeligheten i befolkningen. Til nå (16. juni) er 242 nordmenn døde av covid-19: Det vil si 4,5 døde pr. 100.000 innbyggere. Til sammenligning er 4939 svensker døde, eller 48,9 pr. 100.000.

Systematisk testing

Å måle letaliteten forutsetter at antall smittede er kjent. Det krever systematisk testing, noe som bare er utført på Island. Der fant de 530 smittede pr. 100.000 innbyggere og en letalitet på litt over 0,6 prosent.

La oss først ta dødeligheten i Norge etter alder. Vi har hatt 11 dødsfall blant de under 60 år, det vil si 0,27 pr. 100.000. Til sammenligning er det 76 døde mellom 60–79 år (7,5 pr. 100.000) og 155 over 80 år (64,5 pr. 100.000). Blant de eldste er altså dødeligheten 239 ganger høyere enn de under 60 år og nesten ni ganger høyere enn i gruppen 60–79 år.

Mer smitte blant de eldste

Hvordan kan vi finne letaliteten etter alder? Da må vi igjen bruke tall fra Island, for de har kartlagt andelen smittede etter alder. La oss anta at smitten fordeler seg omtrent likt med Island frem til 80 års alder (60-79 år: 14 prosent og under 60 år: 84 prosent), men at den er dobbelt så høy blant de eldste (2 i stedet for 1 prosent).

Smitten var aggressiv på Island i tidlig fase, men ble raskt stoppet. Da dødeligheten i Norge er ca. 40 prosent høyere enn på Island, kan man tenke seg at det skyldes mer smitte blant de eldste hos oss. Fordi de eldre tåler viruset dårligere, er også letaliteten sannsynligvis høyere enn 0,6 prosent. Dersom vi antar at den er 0,9 prosent, vil antall faktisk smittede i Norge være rundt 27.000.

64 prosent døde

Med totalt 27.000 smittede er 640 over 80 år, 155 er døde, og letaliteten er 28,7 prosent. Med andre ord: Nesten tre døde pr. ti smittede!

I alderen 60–79 år er det 3780 smittede, 76 døde og letaliteten er 2 prosent. Det store flertallet av smittede er under 60 år (22.680). 11 er døde, og letaliteten er 0,05 prosent.

De eldste over 80 år utgjør bare 2 prosent av de smittede, men 64 prosent av de døde. Letalitet i denne gruppen er 14 ganger høyere enn for smittede i alderen 60 til 79 år og 574 ganger høyere enn blant smittede under 60.

Må vise solidaritet

Disse regnestykkene viser at covid-19 er ekstremt farlig for de eldste, og det kan ikke sies tydelig nok at dødeligheten drives av smittespredningen.

Smittede under 60 står for mer enn 80 prosent av smitten, men bare en halv prosent av de døde. Med noen viktige unntak tåler de smitten godt og blir ikke alvorlig syke. Til gjengjeld er det smitten blant de yngste som sprer seg til dem som dør av sykdommen.

Derfor er det så viktig å holde smitten nede i hele befolkningen og hindre at den sprer seg til de mest utsatte gruppene. De yngre må vise solidaritet med de eldste og mest utsatte: Da er de faktisk med å redde liv!

Følg Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Koronaviruset
 3. Sykdom
 4. Smittevern

Koronaviruset

 1. NORGE

  Forbereder seg på lange køer når grensene gjenåpnes

 2. VERDEN

  Direkteblogg om korona

 3. VERDEN

  I mai protesterte bryllupsarrangørene mot nedstengning. Nå har det gått virkelig ille.

 4. KULTUR

  Strømmet til for å se japanske boybandmedlemmer på teaterscenen – nå er mange koronasmittet

 5. VERDEN

  Trump angriper sin fremste koronarådgiver. – Han vil svekke tilliten til dem som sier sannheten, mener ekspert.

 6. KULTUR

  Raja ber helsemyndighetene vurdere 1-metersregelen for kultursektoren på nytt