Debatt

Vi kan nå elbil-målet uten å blakke staten | Marius Holm og Christine Holtan Bøgh

 • Marius Holm
  Leder, Zero
 • Christine Holtan Bøgh
  Fagansvarlig for transport, Miljøstiftelsen Zero
La elbil-eiere gradvis betale mer bompenger, men la grensen på halv sats vare mange år, oppfordrer Holm og Bøgh i Miljøstiftelsen Zero.

Oppskriften er ikke veldig vanskelig.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Fallende inntekter fra bilavgifter blir en stadig større utfordring for staten, slik Aftenposten påpeker på lederplass. En stor del av dette skyldes at bensin- og dieselbiler er blitt billigere.

Målet om at hele nybilsalget skal være nullutslippsbiler innen 2025 er forankret i Stortinget og bekreftet i Granavolden-plattformen. Norge leder an i elbil-utrullingen internasjonalt, men fortsatt er salget av fossilbiler høyt.

Marius Holm, leder, Miljøstiftelsen Zero
Christine Holtan Bøgh, fagansvarlig for transport, Miljøstiftelsen Zero


Veien mot at 100 prosent av bilene i nybilsalget går på elektrisitet eller hydrogen krever fortsatt stødig styring og sterk virkemiddelbruk. Dagens virkemidler er effektive og ser ut til å gi elbilene en markedsandel på rundt 50 prosent i 2019. Men økende elbilandel gir store inntektstap for staten, som vil øke ytterligere om ikke virkemidlene justeres.

Seks milliarder mindre

Regjeringen er dedikert til elbilmålet, men er også motvillig til å øke bilrelaterte avgifter. Dette skaper hodepine for finanspolitikerne. Fra 2008 til 2018 har provenyet fra engangsavgiften på nye biler sunket med om lag seks milliarder kroner. Mye av dette skyldes elbil, men reduserte avgifter på fossilbiler har bidratt mest.

Dersom engangsavgiften på nye bensin- og dieselbiler hadde vært den samme i 2018 som i 2008, ville det gitt om lag fem milliarder kroner mer i skatteinntekter. De reduserte avgiftene på fossilbil reduserer handlingsrommet for å normalisere rammevilkårene for elbil og samtidig nå målet om å stanse salget av fossilbiler.

Granavolden slår prisverdig fast at elbilfordelene, inkludert momsfritaket, skal videreføres ut stortingsperioden. Dersom en gradvis innføring av moms på elbil etter 2021 skal være forenlig med å øke markedsandelen raskest mulig, må avgiftene på nye forurensende biler trappes gradvis opp, i hvert eneste statsbudsjett. Denne opptrappingen burde ha startet for lenge siden, men bør i hvert fall komme i neste statsbudsjett. Stadig lavere avgift på bilene vi er enige om å bli kvitt, gjør det vanskeligere og dyrere enn nødvendig å bli kvitt dem.

Her er oppskriften

ZEROs oppskrift på en økonomisk sunn og effektiv omstilling til elektriske og hydrogendrevne biler er ikke veldig vanskelig:

• Øk avgiften på nye forurensende biler, litt hvert år.

• La elbil-eiere gradvis betale mer bompenger, men la grensen på halv sats vare i mange år.

• Innfør moms gradvis etter 2021. Elbilers konkurransekraft opprettholdes av tilsvarende avgiftsøkning på fossilbiler.
• Utred veiprising som et langsiktig alternativ til veibruksavgift på drivstoff og bompenger. Veiprising kan utformes mer rettferdig enn dagens avgiftssystem og åpne for fornuftig differensiering mellom f.eks. by og land.

Vi kan nå elbil-målet uten å blakke staten og uten at elbilpolitikken havner i konflikt med andre samferdselspolitiske mål.

 • Les også:
 1. Les også

  Aftenposten mener: Elbilavgiftene må opp

 2. Les også

  Abid Raja: Nei til å røre elbil-fordeler. Ja til «sosial profil» på bompenger.


Les mer om

 1. Elbil
 2. Klimapolitikk
 3. Kollektivtransport