Debatt

Kina går fremover

  • Talsperson Ved Kinas Ambassade I Oslo
Å hevde at «Kina går baklengs inn i fremtiden» er absurd, skriver artikkelforfatteren.

Kina er ikke Europa, og Europa er ikke Kina. Kina må løse sine problemer på sin måte.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Les også:

Sensasjonsmakeri. Aftenposten brakte 19. mai en artikkel med tittelen «Sjasmin som skjellsord ». Scenariet som beskrives i artikkelen, ville ingen med kunnskaper om Kina ta for å være det sanne bildet av landet. Den sier at i Kina er politiske reformer lagt på is eller forkastet, Kina går baklengs inn i fremtiden på grunn av interne maktkamper og frykten for et folkelig opprør. Kina er som et korthus som blir stadig mer ustabilt. «Kina er blitt en trykkoker. Plutselig kommer folk til å rette sinnet sitt mot Beijing. Alt de trenger, er en gnist» osv.

Artikkelen forsøker å skape sensasjon rundt Kina ved å basere seg på rykter, grunnløse fabrikasjoner og påstander fra «en eksilkineser». Folk kan av dette se at forfatteren ikke er i besittelse av grunnleggende kunnskaper om Kina, enda mindre i stand til å foreta objektive dybdeanalyser.

Stø kurs

Kinas politiske reformer holder stø kurs under gjennomføringen av de økonomiske reformene. Det er vanskelig å forestille seg at det fantastiske økonomiske fremskrittet i dagens Kina ville vært mulig uten politiske reformer. I løpet av de siste 30 årene er de politiske reformene – en viktig integrert del av hele reformpakken – iverksatt fortløpende i tråd med den økonomiske og sosiale utviklingen og folks økende bevissthet for deltagelse i landets politiske anliggender. Samtidig har verden vært vitne til at Kina har lykkes med en langsiktig, rask økonomisk vekst under harmoniske og sosialt stabile forhold, og at Kinas politiske reformer har vært tilpasset kravene til økonomisk og sosial utvikling samt Kinas nasjonale forhold.

Åpenhet og demokratisering inngår i den politiske reformen som Kinas regjering streber etter å etablere i praksis. Formuleringen i den «12. femårsplanen» er et eksempel på dette. Planen innebærer en kompleks demokratisk beslutningsprosess. Basert på de ulike partenes synspunkter samlet regjeringen seg om 41 nøkkelspørsmål for en fremtidig økonomisk og sosial utvikling. Mer enn 70 eksperter og institusjoner, både hjemme og i utlandet, ble invitert til å drive intensiv forskning på disse 41 problemstillingene og fremla for regjeringen en omfattende rapport på mer enn fem millioner ord. Imens ble hele befolkningen oppmuntret til å komme med råd og forslag via Internett, SMS, brev, «hotlines», seminarer, møter osv. I løpet av den to og et halvt år lange høringen kom det 64709 forslag. Til slutt ble en samlet oversikt forelagt mer enn 5000 medlemmer av NPC (Kinas parlament, red.anm.) og CPPCC (Det kinesiske folks politiske rådgivende konferanse) til vurdering og godkjennelse.

Oppmuntrer til kritikk

Den kinesiske regjering oppmuntrer også folket til å være kritiske og observante. Hver dag formidler TV, aviser, Internett, mobiltelefoner og andre medier de kritiske stemmene, også kritikk og avsløring av korrupsjon. En viktig grunn til at Kina har gjort store fremskritt når det gjelder reformer og åpenhet er at partiet og regjeringen aksepterer kritikk og jobber konstant for å forbedre seg. Hvis enkeltindivider derimot forsøker å undergrave eller anspore til statsmaktens fall under dekke av «politiske reformer» eller «menneskerettigheter» og skape den såkalte «gnisten» som skal til for å forandre Kinas kurs og forårsake sosial turbulens, er det en ganske annen sak – som må behandles i henhold til straffeloven.

Nå er Kinas økonomi i kontinuerlig vekst, kinesernes levestandard er i klar forbedring, samfunnet blir stadig mer åpent og inkluderende, og det demokratiske rettssystemet er under utvikling. Ifølge en undersøkelse utført av Pew Research Center er 87 prosent av kineserne tilfredse med forholdene i Kina, mens den siste meningsmålingen fra Reuters/Ipsos sier at 78 prosent er optimistiske på vegne av landets fremtid. Når Kinas regjering og folket arbeider hardt og med overbevisning for å overvinne vanskelighetene og utfordringene fremover i kampen for et relativt velstående samfunn, kan vi ikke hjelpe for at vi lurer på hvorfor enkelte mennesker i Vesten gjør sitt beste for å skape et bilde av Kina som «et korthus» og en «trykkoker».

På kinesisk måte

For å videreføre reformen og åpningen utad må Kina forholde seg til vanskeligheter og problemer av forskjellige slag. Kina er et stort utviklingsland med en befolkning på 1,37 milliarder, 280 ganger folketallet i Norge. Det finnes ikke det land i verden som er perfekt, og Kina er intet unntak. Det er absolutt forståelig at et så stort land med sin enorme befolkning vil støte på mange nye problemer og vanskeligheter i sin utviklingsprosess.

Kina må imidlertid ta hensyn til nasjonale forhold og gjennomgår en annen form for utvikling enn Norge og andre europeiske land. Kina er ikke Europa, og Europa er ikke Kina. Følgelig kan Kina bare løse sine problemer på sin måte, der «utenlandsk medisin» ikke vil duge. Kina er et land med en lang sivilisasjonshistorie, og det kinesiske folk er rikt på politisk visdom. Og Kina er også flink til å lære av både egne og andres erfaringer. Kina vil holde frem som det stevner.

Å hevde at «Kina går baklengs inn i fremtiden» er absurd.

Oversatt av Unni Wenche Grønvold

Les også

  1. Sjasmin som skjellsord

  2. Luksus er topp i kommuniststaten

  3. Nå kommer kinesisk «champagne»

Les mer om

  1. Debatt