NVE-direktørens vannblindhet | Terje Tvedt

  • Terje Tvedt
Vamma kraftverk ved Glomma ble modernisert i 2018 og er Norges største elvekraftverk.

Hvorfor har ikke NVE-direktøren tatt initiativ til en omfattende, uhildet undersøkelse av vannkraftens potensial?

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Direktør i NVE, Kjetil Lund, har skrevet to bemerkelsesverdige innlegg med utgangspunkt i min kronikk «Vannlandet som gikk over bekken etter vind» i Aftenposten den 3. juni. Begge artiklene har samme innhold og samme retorikk og nesten likelydende overskrift.

Han rydder opp i mine misforståelser, men saken er at jeg ikke har misforstått noen ting. Er det noe Lunds innlegg gjør, er det nettopp å bekrefte betydningen av mitt spørsmål.

Derfor dette korte avslutningsinnlegget fra min side. Lunds to innlegg gjør det tydelig at det har vært en bevisst politikk å satse på å bygge vindturbinparker i en uberørt fjellheim, uten å vurdere de mulighetene som ligger i en radikal modernisering av det gamle vannkraftsystemet.

Professor Terje Tvedt

Europas fremste vannkraftland har under det «grønne skiftet» en politisk-administrativ ledelse som har gått over bekken etter vind. Ikke nok med det. Lund fortsetter å krysse bekken mens han formaner de som følger ham: Ikke se på den!

Uten forskningsmessig grunnlag

Stadig flere, også sentrale politikere, har den siste tiden har fått øynene opp for det ukloke i ikke å vurdere seriøst potensialet i allerede utbygde vassdrag.

Men Lund fortsetter sitt enøyde felttog. Enda en gang avviser han i praksis å undersøke seriøst potensialet ved et radikalt nytt og modernisert vannkontrollsystem kombinert med mer likeverdige økonomiske betingelser.

Når Lund insisterer på å snakke på vegne av fagmiljøet, er det feil. Mange tidligere og nåværende ansatte i NVE er enige i at det er på høy tid å studere og vurdere seriøst potensialet i de allerede utbygde vassdragene og endre et skattesystem som er til ulempe for vannkraften.

Han avviser, uten forskningsmessig grunnlag, overslag over potensialet utført av noen av Norges ledende hydrologer og vanneksperter ved blant annet NTNU og Sintef og tilsvarende spørsmål stilt i andre land.

Han skriver også som om han ikke kjenner til de store gevinstene ved nylige eller pågående og beskjedne moderniseringer, som ved Vamma kraftverk i Glomma i Indre Østfold og Jølstra i Vestland fylke. Disse gir til sammen ny strøm til ca. 25.000 husstander.

Blindhet for Norges geografiske særpreg

Som historiker har jeg ingen problemer med å forstå hvorfor Lund er for vindkraft. Men hans dogmatiske avvisninger av alternative perspektiver og undersøkelser er oppsiktsvekkende, og den blindhet for Norges geografiske særpreg de avspeiler, er nærmest ubegripelig.

Jeg gjentar derfor spørsmålet jeg stilte i min kronikk, og jeg tror mange nå forventer et skikkelig svar fra mannen som sitter med det forvaltningsmessige ansvaret for at NVE produserer nødvendig og balansert kunnskap for offentligheten.

Hvorfor har ikke NVE-direktøren tatt initiativ til en omfattende, uhildet undersøkelse av vannkraftens potensial, gjennomført av en bredt sammensatt gruppe av uavhengige eksperter fra inn- og utland?

Hvordan forener han en slik beslutning med NVEs oppgave om å fremskaffe balansert, allsidig kunnskap for offentligheten og beslutningstagerne? Eller har han nå endret oppfatning?

Her kan du lese debatten mellom professor Terje Tvedt og NVE-direktør Kjetil Lund i kronologisk rekkefølge: