Der noen ser systematisk rasisme, ser jeg systematisk antirasisme | Dara Goldar

  • Dara Goldar
    Dara Goldar
    Sivilingeniør i fysikk
Dara Goldar skriver at han er bekymret for at enkelte gjør møtet mellom majoritet og minoritet unødvendig vanskelig.

Forteller vi brune at alt er rigget mot dem, risikerer vi å skyve dem ut av samfunnet.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Nå som den hardeste debatten har lagt seg, er det på tide med litt nyanser.
I det siste har flere brune skrevet i avisene om sine erfaringer med rasisme. Historiene viser at rasisme er alvorlig enten det skjer i Minnesota eller Oslo. Men man bør være forsiktig med å konkludere ut fra hva som får oppmerksomhet i mediene.

Norge er faktisk blant de minst rasistiske landene i verden. For noen år siden ble innbyggere i ulike land spurt hvem de ikke vil ha som nabo. Under 5 prosent i Norge svarte folk med en annen hudfarge. Over 45 prosent i India svarte det samme.

Undersøkelsen viser fremfor alt at rasistiske holdninger finnes i alle land. Det er menneskelig å være skeptisk til det som er fremmed, men når stadig flere møter fargede i hverdagen, forsvinner noe av skepsisen.

I 2002 mente 47 prosent av nordmenn at det ville vært ubehagelig med en svigersønn med innvandrerbakgrunn. I 2018 mente 21 prosent det samme.

Systemet beskyttet meg

Derfor bekymrer det meg at enkelte gjør møtet mellom majoritet og minoritet unødvendig vanskelig. Ved å angripe begreper som norsk-norsk og norsk-pakistaner. Og ved å bruke melaninrik istedenfor brun.

For der noen ser systematisk rasisme, ser jeg systematisk antirasisme.

Takket være Lånekassen kunne jeg studere i Trondheim. Der sørget anonymiserte eksamener for at jeg fikk en rettferdig karakter i fagene jeg tok. Om en professor var rasist, var det systemet som beskyttet meg.

Og jobbmulighetene etter studiet var også gode. Etterkommere av innvandrere med mastergrad fra norske universiteter har like stor sjanse for å få jobb som alle andre. I 2017 var jeg ferdig utdannet og klar for relevant jobb i hovedstaden.

Denne reisen er jeg på ingen måte alene om. Blant innvandrerbarn tar tre av ti høyere utdanning, mot to av ti i befolkningen for øvrig.

Unntak for narkotikaforhold

Det eneste eksempelet jeg vet om hvor det kan være snakk om systematisk diskriminering, er antall narkotikaforhold fordelt på politidistrikter. Selv om dobbelt så mange ungdommer i bydeler på vestkanten røyker hasj, blir det registrert tre ganger så mange narkotikaforhold i bydelene i øst.

Dette er et problem politiet kjenner til og jobber aktivt med. Jeg har selv erfaringer med dem fra et prosjekt vi hadde på Holmlia. Sammen utarbeidet vi en brosjyre som forklarer ungdommer hvilke rettigheter og plikter de har i møte med politiet. Jeg fryktet et arrogant politi, men opplevde istedenfor at de tok minoritetsungdommers innspill på alvor.

Forteller vi brune at alt er rigget mot dem, risikerer vi å skyve dem ut av samfunnet. Å være brun er bare en av mange måter å være annerledes på. Folk i rullestol møter også mye diskriminering. Som regel går det bra likevel, fordi vi har et system som ivaretar de av oss som er annerledes. Det er ikke perfekt, men blir stadig bedre og er kanskje best i verden.