Hvorfor er folk flest mot profitt i velferden? | Bjørnar Moxnes

Bjørnar Moxnes i Rødt (bildet) svarer på en kommentar av Kristin Clemet og på en av Aftenpostens lederartikler.

Gang på gang stemmer ikke høyresidens påstander med virkeligheten.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Både Kristin Clemet fra høyresidens tenketank Civita (Aftenposten 1. desember) og Aftenpostens leder 2. desember kommer med en rekke påstander i sitt forsvar av kommersielle i velferden etter at Unicare solgte sine sykehjem i Oslo.

De er typiske for høyresidens argumenter i denne debatten: påstander med lite rot i virkeligheten.

Les også

Kan penger vokse på trær? | Kristin Clemet

Pensjon

Clemet viser til undersøkelser om barnehage for å underbygge sin påstand om at kvaliteten er den samme eller litt bedre. Men det hun ikke nevner, er at det først og fremst er de små barnehagene som scorer best. 18 av de 20 barnehagene som blir rangert som best i Oslo, er ideelle, og alle disse er små barnehager med i underkant av ti barn.

Clemet skriver også at det ikke stemmer at de ansatte får dårligere pensjon. Men det er ingen tvil om at mange av de kommersielle barnehagene gir de ansatte dårligere pensjon enn hva myndighetene betaler dem for. I 2017 fikk 94 prosent av alle private barnehager et pensjonstilskudd som overgikk de faktiske kostnadene.

Vi har altså et system som belønner eierne av barnehagene som har de dårligste pensjonsordningene, med et tilsvarende stort overskudd de kan putte i egen lomme.

Har større overskudd

De største utgiftene i velferdstjenestene er personalkostnader. For et selskap med formål om overskudd er det et mål å kutte utgifter. Telemarksforskning har analysert sammenhengene mellom inntekter, kostnader, overskudd og eierskap for ulike typer private barnehager. Konklusjonen er at barnehager som inngår i kjeder og er organisert som aksjeselskap, har større overskudd enn andre barnehager. De har også i snitt lavest bemanning av de private barnehagene.

Les også

Store barnehagekjeder har størst overskudd og lavest bemanning

Analysen var gjort før bemanningsnormen ble vedtatt og viser hvordan de har beriket seg på bekostning av tilbudet. Dette er fakta.

Når Aftenposten ber politikere spørre seg om det er sant at det blir dårligere bemanning, er svaret at Aftenposten bør spørre seg om de er blinde for fakta.

Det er også fakta at Unicare baserte seg på å presse ned lønn og pensjon. Arbeidsgiverforeningen Virke, som organiserer ideelle, har tidligere påpekt hvordan den minste tillatte årslønnen for en sykepleier med ti års ansiennitet var om lag 14.000 kroner høyere hos ideelle Virke-medlemmer enn hos Unicare.

Da Oslo kommune overtok Uranienborghjemmet, gikk de aller fleste sykepleierne opp i lønn. En av dem gikk opp nesten 90.000 kroner årlig.

Penger til velferd

Gang på gang stemmer ikke høyresidens påstander med virkeligheten.

Det er det mange som har forstått, derfor er det flertall mot kommersiell velferd i Norge. I likhet med Rødt vil de at penger til bevilget til velferd skal gå til velferd, ikke til privat berikelse.