Debatt

Kort sagt, mandag 9. desember

  • Debattredaksjonen

Nasjonalpark i Østmarka. Private sykehjem. Her er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Nasjonalpark til glede for alle? I fremtiden?

Østmarkas Venner svarer i Aftenposten 2. desember på mitt innlegg der jeg spør om det er lurt med varig vern av Østmarka. Sigmund Hågvars svar imøtegår ikke min påstand om at varig vern av Østmarka i fremtiden vil gi urskog og ufremkommelighet for turgåere i Marka. Ikke for meg, men for mine barnebarn.

Han argumenterer ut fra hvordan Østmarka er i dag. Hvor flott den er. Det er jeg enig i, men jeg snakker om fremtiden, om en skog som vokser vilt. Å vise til dagens naturreservater er irrelevant. De er ikke gamle. På åsene er det lett å ta seg frem, skriver han. Ja, men hvordan blir de i fremtiden? Også der vil trær ligge på kryss og tvers.

Jeg mener ikke at skogeierne skal gjøre som de vil. I dag er det restriksjoner. Også for fremtiden går det an å lage regler/lover for skogsdrift.
Hågvar skriver at en skjøtselsplan vil sørge for vedlikehold i fremtiden. Vil den bidra til at skogen blir like åpen og fin som nå? Nå planlegges vern før skjøtselsplanen foreligger. Det må være gal rekkefølge.

Kompromisset må være verning av mindre områder, der forholdene ligger til rette, ikke hele Marka.

Tom Schibbye, gammel østmarktraver


Raymond Johansen tar feil

Raymond Johansen, byrådslederen i Oslo, skryter i Aftenposten 3. desember av å ha «brutt privatiseringslinjen» og «valgt å bygge opp en sterkere offentlig eldreomsorg, med høyere kvalitet og bedre lønns- og arbeidsvilkår […].»

Her er tre områder hvor han tar feil:
Kvalitet. Det er fremdeles slik at privatdrevne sykehjem scorer høyere på kvalitet, ifølge Oslo kommunes egne kvalitetsindikatorer. Dette kom senest frem i rapporten «Kvalitet ved sykehjem i Oslo 2016 – 2018» fra Rambøll.

Lønns- og arbeidsvilkår. Private sykehjem følger landsdekkende tariffavtaler. Til tross for at Oslo kommune er lønnsledende i landet, er de private likevel konkurransedyktige på lønns- og arbeidsbetingelser. Våre medlemmer har heller ikke har de samme rekrutteringsproblemene som Oslo kommune har.

I forlengelsen av dette: Fagdekning. Oslo kommunes egne tall fra så sent som september 2019 viser at private sykehjem har en gjennomsnittlig fagdekning på 84,6 prosent, mot 74 prosent i det kommunale (tall for august).

Betyr dette at det kun er private som burde drive sykehjem? Nei.
Men vi bør fortsette med velferdsmiks i Oslo. Det har gitt gode tjenester av høy kvalitet, som også har vært kostnadseffektive. Dette blir ikke mindre viktig i årene som kommer.

Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel


  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Østmarka
  3. Nasjonalpark
  4. Sykehjem
  5. Eldreomsorg