Reisetid er arbeidstid. Og arbeid skal lønnes. | Anne Cathrine Hunstad og Synne Lüthcke Lied

  • Anne Cathrine Hunstad
  • Synne Lüthcke Lied
Perrongen på Oslo S en tidlig mandag morgen.

Arbeidsmiljøloven er klar: Enten står du til arbeidsgivers disposisjon og er i arbeid, hvis ikke har du fri.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

«Er reisetid arbeidstid?» spør direktør for juridiske tjenester Elin Spjelkavik og advokatfullmektig Anette Brichmann Pollen i hovedorganisasjonen Virke i Aftenposten 28. november.

De hevder at dersom reisetid defineres som arbeidstid, blir det større behov for å innføre unntak for regelen om vanlig arbeidstid for arbeidstagere som reiser mye.

Her er det ingen grunn for å oppstille et «dersom». Reisetid er arbeidstid!

Ikke krav til intensitet

Høyesterett viser i dommen (sak nr. 2016/928) fra 2018 til de tre vilkårene for arbeidstidsbegrepet. Dette er:

  • Om arbeidstageren utfører sine oppgaver eller plikter
  • Om arbeidstager står til arbeidsgivers disposisjon.
  • Om arbeidstageren er «i arbeid».

Disse vilkårene kan brukes generelt, fordi de er basert på EFTA-domstolens reisetidsuttalelse. Høyesterett henviser også til EU-dom fra 2014.

Spjelkavik og Pollen hevder det derfor må skilles mellom arbeidstid og betaling. De spør seg om ansatte kan få en lavere lønn for «mindre aktivt arbeid». Dette er Tekna sterkt uenig i.

Det skilles ikke mellom arbeid av større eller mindre intensitet.

Les også

Power-ansatte ble bedt om å jobbe gratis

Ytelse mot ytelse

Arbeidsmiljøloven sier at enten står du til arbeidsgivers disposisjon og er i arbeid, hvis ikke har du fri. Høyesterett er klar på at det ikke er krav til intensiteten i arbeidet når arbeidstager er på reise.

Spjelkavik og Pollen hevder videre at det er et «personalpolitisk spørsmål hvordan reisetid som ikke er arbeidstid bør kompenseres». Her prøver de nok en gang å sette reisetid opp mot arbeidstid. Igjen må det vises til Høyesterett, som konkluderer med at reisetid er arbeidstid.

Når en arbeidstager står til arbeidsgivers disposisjon, står prinsippet om ytelse mot ytelse sterkt. Reisetid skal kategoriseres som arbeidstid. Det finnes ingen mellomkategori for denne tiden man står til arbeidsgivers disposisjon.

Les også

Han fortviler over at han ikke får være sosial på jobb: – Blir kalt inn til sjefen om man er på kollegaens kontor

Farlig forslag

Avslutningsvis spør Spjelkavik og Pollen om en løsning kan være at mye reising i seg selv bør kvalifisere for unntaket i loven om vanlig arbeidstid, slik at medarbeidere med mye reising ikke kompenseres for overtidsjobbing. Dette er et farlig forslag.

Arbeidsmiljøloven er en implementering av EU-direktivet, og Norge kan ikke uten videre lage egne unntakskategorier som ikke harmoniserer med EU-direktivet. Virke og partene i arbeidslivet bør nå anerkjenne at reisetid er arbeidstid, og at arbeid skal lønnes.

Følg og delta i debatten hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter