Kort sagt, lørdag 2. mai

Kulturlivet under koronakrisen. Lønnsomme oljeinvesteringer. Dette er dagens kortinnlegg.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Kulturlivet er ikke problemet

I Aftenposten sier kulturminister Abid Raja (V) at han forventer at kulturlivet leverer en vesentlig mengde kultur gjennom krisen.

Krisen traff kulturlivet raskt og hardt. En fraværende kulturminister klarte ikke å gi de nødvendige styringssignalene, som førte til at kulturinstitusjonene så seg nødt til å stenge. Stoppe aktiviteten. Kulturarbeidere ble permittert. Og dette kunne kulturministeren selv forhindret.

Han burde raskt ha gjort det klart at regjeringen vil dekke tapene, forutsatt at institusjonene holdt sine folk i arbeid. Han burde gitt en ordre om å holde hjulene i gang, gi kultur til folket. I stedet betaler staten nå dobbelt. I tillegg til tilskuddene betaler vi nå permitterte ansatte via Nav. Som Raja selv sier til Aftenposten, er det ingen tvil om at kreativiteten bobler. Private initiativ gjør at vi i dag har tilgang til digitale tilbud. Tenk hva institusjonene kunne fått til hvis de hadde fått anledning til å jobbe videre bak stengte dører! Nå velger Raja heller å kritisere kulturlivet for å ha stengt. Han ser ikke at de har gjort det eneste de kunne.

Min tidligere kritikk av Raja som usynlig handler nettopp om dette. Vi hører deg på radioen og ser deg hos frisøren. Men kulturlivet etterlyser den som er våpendrager for kulturfeltet, som er synlig i form av at han gir tydelige signaler og leverer resultater. Ikke en som kritiserer kulturlivet for faktisk bare å gjøre så godt de kan i en tid med manglende styring fra statsråden selv.

Anette Trettebergstuen, kulturpolitisk talsperson Ap


God idé å stimulere til lønnsomme oljeinvesteringer

Koronakrisen er midlertidig. Skatteforslaget som næringen, LO og NHO stiller seg bak, sikrer arbeidsplasser og klimakutt.

Koronakrisen har gitt et brutalt fall i etterspørselen etter olje. Utfordringen vi står overfor, og som Aftenpostens lederartikkel onsdag ikke tar inn over seg, er at koronakrisen er midlertidig. Kjernen i skatteforslaget er å få gjennomført prosjekter som allerede er under planlegging, ikke å skape nye ulønnsomme prosjekter. Det gjelder også å gjennomføre klimatiltak som elektrifisering.

Aftenposten glemmer at det er en ekstraordinær krise som rammer alle næringer, og at olje- og gassnæringen trenger hjelp til å finansiere prosjekter som er lønnsomme. Til sammenligning kan man spørre om hvorfor man skal gi støtte til flyselskapene når ingen flyr? Støtten hjelper selskapene over kneika inntil selskapene er tilbake i en normal situasjon.

Koronakrisen har medført et sterkt fall i investeringsprognosene for de kommende år. Uten skatteforslaget vil krisen slå unødvendig kraftig ut for verftsindustrien og annen leverandørindustri. Prisen for samfunnet vil bli svært høy i form av arbeidsledighet og nedbygging av leverandørindustri som er viktig for mange lokalsamfunn i Norge.

Skatteforslaget er ikke en subsidiering av næringen i form av lavere skatt, men en utsettelse av betaling av skatt. Det vi ber om er et midlertidig tiltak, i en midlertidig krise.

Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO og Knut Thorvaldsen, administrerende direktør (konst.) i Norsk olje og gass