Debatt

Stengte universiteter og høyskoler har en pris | Dag Rune Olsen

  • Dag Rune Olsen
    Rektor, Universitetet i Bergen og styreleder, Universitets- og høgskolerådet
Universitetet i Bergen: Rektor Dag Rune Olsen, som også er styreleder i Universitets- og høgskolerådet, mener vi må ta lærdom av at ulike institusjoner tolket myndighetenes retningslinjer ulikt.

Selv om de ansatte ikke var truet med permittering eller oppsigelser, er det mulig at forskningen kunne vært skjermet for de mest inngripende tiltakene.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Nedstengning av universiteter og høgskoler har store samfunnsøkonomiske konsekvenser, slik ti professorer skriver i Aftenposten 13. juli. Og det er mulig at forskning kunne vært skjermet for de mest inngripende tiltakene.

Kort tid etter at statsministeren kunngjorde stengning av universiteter og høgskoler, informerte Kunnskapsdepartementet (KD) om at «de som kan, bør arbeide hjemmefra.» Statsråden presiserte at «det kan åpnes for tilgang til lokaler for ansatte med spesielle behov for det», men slo også fast at «det er opp til institusjonene om ansatte skal få jobbe fra kontoret sitt eller ikke».

Institusjonene fikk lokalt handlingsrom. Høye smittetall og lokale smittevernmyndigheters beskjed om å belaste kollektivtransport minst mulig og holde fleste mulig borte fra arbeidsplassen har veid tungt og talt for mer restriktiv praksis enn ved mindre smitte.

Ingen truet av permittering

Kunnskapsdepartementet har fulgt Universitets- og høgskolerådets forslag i den stegvise åpningen av studiestedene. Den 7. april skriver KD at det åpnes for at «en liten gruppe studenter og ansatte kan få tilgang til campus dersom det er avgjørende for at de skal få fullført utdanningen eller forskningen sin denne våren».

Institusjonene ble pålagt å «legge til grunn en streng praktisering». De forskjellige institusjonene kan nok ha tolket dette ulikt, noe vi bør ta lærdom av. Utvalget som skal granske håndteringen av koronapandemien, bør derfor også se på UH-sektoren.

«Viktigere enn restauranter og barer», skriver forfatterne om å opprettholde forskningen. Ja, men i motsetning til privat sektor var ingen av våre ansatte truet med permittering eller oppsigelser. De gikk tvert imot travle dager i møte. Alt ble satt inn på å redusere de negative følgene for undervisningen av studentene.

I løpet av få dager ble heldigitale undervisningstilbud og eksamensløsninger etablert for nær 300.000 studenter. Slik kunne flertallet av studentene følge oppsatt studieprogresjon på tross av inngripende tiltak. Det er en prioritering som naturligvis også kan ha gått ut over forskningsaktiviteten.


Les også

  1. Kan akademia vinne over Snapchat og Netflix? skriver Trine Syvertsen.

  2. Niqab-forbud ved universitetene er et inngrep i ytringsfriheten skriver Felipe Garcia.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Forskning
  3. Koronaviruset
  4. Akademia