Debatt

Ni tiltak for å nå Paris-avtalen | Rasmus Hansson

  • Stortingsrepresentant For De Grønne
  • Nasjonal Talsperson
  • Rasmus Hansson
Sommerregnet har uteblitt på denne maisplantasjen i Sør-Afrika. Tørken der er den verste på over 100 år. Bildet er tatt i forrige uke.

Klimaavtalen er bare en måned gammel, men Vidar Helgesen har paradoksalt nok allerede kapitulert. Paradoksalt fordi nå må Norge gjøre mye mer - mye raskere - for å nå ambisjonene i Paris-avtalen.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det var nærmest et mirakel å få med 195 land på å begrense global oppvarming til maksimalt 2, helst 1,5, grader. Det vil bli ekstremt krevende å gjøre mirakelet til virkelighet. Det nye målet kan bety at verden vil ha sluppet ut alt karbon som kan slippes ut allerede i 2020, hvis det ikke skjer noe dramatisk med dagens utslippsnivå.

Paris-avtalen avslutter i realiteten all debatt om hvor vi skal i fremtiden.

Hvis vi holder oss til målet om maksimalt 2 graders oppvarming, har vi omtrent 15 år ekstra å gjøre det på. Når Helgesen sier at han ikke kan love lavere utslipp før i 2017, har Regjeringen rotet bort fire nye år i klimapolitikken.

OPT_taa16f67_doc6o27x4n5sk1ayymb7or-tkTHeJWxyO.jpg

Ni tiltakParis-avtalenavslutter i realiteten all debatt om hvor vi skal i fremtiden. Vi skal ut av fossil og inn i fornybar energi. Om få år må jobbene i oljeindustrien være erstattet med bærekraftige arbeidsplasser, og næringslivet skal tjene pengene sine i fornybar virksomhet.

Alle land har en kjempejobb foran seg med å gjøre dette til virkelighet. Det klart største ansvaret ligger på rike land, særlig de som tjener penger på å skape global oppvarming.

Her i Norge er klimapolitikken en ren fiasko. Utslippene har økt siden 1990. For Norge betyr målet om 1,5 grader at vi må kutte minst 60 prosent innen 2030. Regjeringens mål om 40 prosent er for lite. Hvis stortingsflertallet vil ta Paris-avtalen alvorlig, er ni tiltak uunngåelige:

1. La olje ligge

FNs klimapanel slår fast at omkring 80 prosent av all kull, olje og gass vi allerede har funnet, må bli liggende hvis vi skal greie togradersmålet. Da er det meningsløst å lete etter mer. 23. konsesjonsrunde og planer om oljevirksomhet i Arktis må avlyses. En plan for avvikling av norsk olje— og gassvirksomhet over en 20 års periode må legges frem og vedtas.

2. Bort med oljesubsidiene

Store skattefordeler, gunstige avskrivningsregler og garantiordninger, og nesten 40 milliarder kroner i direkte statlige investeringer i oljesektoren i 2015, er en bruk av fellesskapets midler som ikke lenger kan forsvares hverken ut fra klimahensyn eller finansiell risikovurdering.

3. Fornybarmelding

Regjeringen må i løpet av våren legge frem en stortingsmelding om hvordan utvikling av og overgang til et grønt, fossilfritt næringsliv i Norge skal skje innenfor rammen av naturens tålegrenser og i samsvar med en 1,5 graders ambisjon. Meldingen må blant annet erstatte gjeldende oljemelding som styringsredskap for norsk næringsutvikling.

4. Gjør oljefondet fossilfritt

Oljefondet må bli vårt viktigste klimaverktøy. Etter at De Grønne foreslo å trekke oljefondet ut av kull, har stortingsflertallet fulgt etter. Nå anbefaler flere eksperter at oljefondet skal investere i grønn infrastruktur. Det er riktig utvikling. Å investere primært i bærekraftig og klimavennlig virksomhet, spesielt i fattige land, må inn i Oljefondets mandat.

5. Innfør en klimalov

Vi kjenner konsekvensene av en uforpliktende klimapolitikk i Norge: ingen utslippskutt. Etter forslag fra De Grønne har Stortinget nylig vedtatt at det skal lages en klimalov. Det må bli en lov som forplikter regjeringer juridisk til å planlegge, tallfeste og gjennomføre langsiktig opptrapping av utslippskutt nasjonalt og i hver sektor, inklusive oljesektoren. Utslippskutt må rapporteres årlig til Stortinget og justeres opp jevnlig.

6 Styrk klimafinansieringen

Paris-avtalen fastslår at rike land skal støtte utviklingslands klimapolitikk økonomisk. Etter 2020 skal det skaffes til veie minst 100 milliarder dollar i året til slike tiltak. Til nå har Norge bidratt med 100 millioner dollar. De Grønne har foreslått at Norge årlig skal bidra med tilsvarende 1 prosent av brutto nasjonalinntekt, ca. 30 milliarder kroner, til FNs grønne klimafond, hentet fra Oljefondet. Norge har tjent mye på å bidra til global oppvarming. Vi må bruke av disse midlene til å begrense konsekvensene av klimaendringer.

7 Kvotekjøp

FNs grønne utviklingsmekanisme (CDM), og andre kvotekjøp utenfor EUs kvotehandelssystem ETS, brukes som påskudd til ikke å kutte på hjemmebane. Disse avvikles helt. Kvotekjøp innenfor ETS begrenses sterkt inntil ETS eventuelt oppnår en kvotepris som driver frem reelle utslippskutt.

8 All politikk er lokal

Klimakampen må tas i kommunene. Satsingen på klimatiltak i kommunene må styrkes, blant annet ved ansettelse av rådgivere som forebygger konsekvensene av økt ekstremvær.

9 Samferdselspolitikken

Nasjonal transportplan må gjennomgås i 2016 med sikte på å bringe den i samsvar med ambisjonen om maks 1,5 graders global oppvarming.

Vi savner nesten Sundtoft.

Regjeringen har alle verktøy som trengs for å kutte utslippene raskt. Allikevel kan det se ut som om Helgesen har kapitulert i klimapolitikken før han har kommet skikkelig i gang.

Vi savner nesten Sundtoft.


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Venstre ber regjeringen rydde opp:

Les også

Miljøpartiet sier de nesten savner Tine Suntoft når de hører Vidar Helgesen

Fisk og fugl, eller ren energi:

Les også

Klimakamp som dreper natur

20 grader over normalen:

Les også

Vill varmerekord på Svalbard

Ny podcast:

Les også

Hør Debattert:

I løpet av 29 minutter og 15 sekunder er kommentator Mathias Fischer , debattleder Liv Skotheim (Bergens Tidende) og debattredaktør Erik Tornes (Aftenposten) innom overgrepene i Stockholm, datokjøring skal redde byluften og er Aftenposten dobbeltmoralske når avisen skriver om kaloritelling samtidig som unge jenter roper om hjelp på Si ;D?

Les mer om

  1. Debatt
  2. Klimaendringer
  3. Miljø